Zeszyty Prasoznawcze,2004, Tom 47 (2004)

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Rok wydania: 2004

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Przekaz mediów prestiżowych w sytuacji przełomu politycznego

Zeszyty Prasoznawcze, 2004, Tom 47 (2004),
Data publikacji online: 2004

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.