W świecie tabloidowych nagłówków

Wojciech Kajtoch

Abstrakt

Zeszyty Prasoznawcze 2009, nr 3-4 (199-200)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.