Bravo, Dziewczyna i  Fun Club - czyli sposób na młodzież. Magazyny młodzieżowe niemieckich koncernów na polskim rynku prasowym w latach 1989-2008

Olga Dąbrowska-Cendrowska

Abstrakt

Zeszyty Prasoznawcze, 2009, nr 1-2 (197-198)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.