Zeszyty Prasoznawcze,Tom 52 (2009)

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Rok wydania: 2009

Artykuły

Ilość

Bravo, Dziewczyna i  Fun Club - czyli sposób na młodzież. Magazyny młodzieżowe niemieckich koncernów na polskim rynku prasowym w latach 1989-2008

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 52 (2009),
Data publikacji online: 5 stycznia 2015

Słowa sztandarowe w exposé polskich premierów w latach 1989-2007

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 52 (2009),
Data publikacji online: 2009

W świecie tabloidowych nagłówków

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 52 (2009),
Data publikacji online: 2009

Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 52 (2009),
Data publikacji online: 5 stycznia 2015

Dyplomacja mediów – wizerunek problematyki wypędzonych na przykładzie wybranych publikacji prasowych ostatniej dekady

Zeszyty Prasoznawcze, Tom 52 (2009),
Data publikacji online: 2009

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.