Upartyjnienie wyborów samorządowych jako element lokalnej komunikacji politycznej

Agnieszka Hess

Abstrakt

Zeszyty Prasoznawcze 2010, nr 1-2, s. 77-90.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.