Pisma opinii i czasopisma life style – dwie koncepcje rynkowego Dziennikarstwa (analiza Polityki, Wprost, Elle, Playboya i Twojego Stylu)

Mateusz Nieć

Abstrakt

Zeszyty Prasoznawcze 2010, nr 1-2

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.