Zeszyty Prasoznawcze,2010, Tom 53 (2010)

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Rok wydania: 2010

Artykuły

Ilość

Pisma opinii i czasopisma life style – dwie koncepcje rynkowego Dziennikarstwa (analiza Polityki, Wprost, Elle, Playboya i Twojego Stylu)

Zeszyty Prasoznawcze, 2010, Tom 53 (2010),
Data publikacji online: 2010

Upartyjnienie wyborów samorządowych jako element lokalnej komunikacji politycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2010, Tom 53 (2010),
Data publikacji online: 2010

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.