Sprawozdanie z konferencji: Wybory 2011. Media – Prawo – Społeczeństwo

Małgorzata Adamik-Szysiak

Abstrakt

Sprawozdanie z konferencji: Wybory 2011. Media – Prawo – Społeczeństwo, Toruń 16 maja 2012 roku

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.