Zeszyty Prasoznawcze,2012, Tom 55, Numer 3 (211)

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Rok wydania: 2012
Redakcja tomu : Wojciech Kajtoch
Recenzenci zeszytu : Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut; prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Samorządowcy czy dziennikarze? Komunikowanie w społeczności lokalnej

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 9-23
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.001.0753

Nauka Kościoła o roli mediów w społeczeństwie

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 24-34
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.002.0754

Słowa w natarciu. Metaforyka militarna w dyskursie politycznym

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 35-62
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.003.0755

Z przemian estońskich mediów publicznych w procesie transformacji

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 63-75
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.004.0756

Prasa polska na początku doby zaborów (1795–1815) jako obiekt refleksji historycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 76-82
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.005.0757

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.