Zeszyty Prasoznawcze,2012, Tom 55, Numer 3 (211)

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Rok wydania: 2012
Redakcja tomu : Wojciech Kajtoch
Recenzenci zeszytu : Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut; prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Z przemian estońskich mediów publicznych w procesie transformacji

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 63-75
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.004.0756

Słowa w natarciu. Metaforyka militarna w dyskursie politycznym

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 35-62
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.003.0755

Samorządowcy czy dziennikarze? Komunikowanie w społeczności lokalnej

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 9-23
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.001.0753

Prasa polska na początku doby zaborów (1795–1815) jako obiekt refleksji historycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 76-82
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.005.0757

Nauka Kościoła o roli mediów w społeczeństwie

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 24-34
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.002.0754

Czym Nasz Dziennik straszy czytelników

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 98-116
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.007.0759

Biblioteka Polska (1941–1944): czołowa oficyna wydawnicza polskiej diaspory wojennej na Węgrzech

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 83-97
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.006.07586

Jedność – wileńska osobliwość prasowa z 1862 roku

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 117-121
Data publikacji online: 20 listopada 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.008.0760

Omówienia, recenzje, rozbiory

Recenzje, omówienia, noty

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 122-140
Data publikacji online: 20 listopada 2012

Kronika

Forum Prasy Sądeckiej – już po raz trzeci

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 141-143
Data publikacji online: 20 listopada 2012

Sprawozdanie z konferencji: Wybory 2011. Media – Prawo – Społeczeństwo

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 3 (211), s. 144-147
Data publikacji online: 20 listopada 2012

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.