Artykuły

Ilość

Czy w Polsce jest miejsce na lokalną telewizję komercyjną? Doświadczenia i perspektywy

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212), s. 9-29
Data publikacji online: 14 grudnia 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.009.0712

Rynek radiowy w Polsce w latach 2001–2011

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212), s. 30-53
Data publikacji online: 14 grudnia 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.010.0713

Czasopiśmiennictwo Rzeczypospolitej Krakowskiej (1815–1846)

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212), s. 54-83
Data publikacji online: 14 grudnia 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.011.0714

Selekcyjna bibliografia publikacji Sylwestra Dzikiego za lata 1958–2012

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212), s. 84-115
Data publikacji online: 14 grudnia 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.012.0715

Płomyk a czasopisma współczesne. Projekt studium z językowej analizy zawartości

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212), s. 116-133
Data publikacji online: 14 grudnia 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.013.0716

Edukacja medialna. Pytania, postulaty, program badawczy

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212), s. 134-150
Data publikacji online: 14 grudnia 2012
DOI 10.4467/2299-6362PZ.12.014.0717

Omówienia, recenzje, rozbiory

Recenzje, omówienia, noty

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212), s. 151-167
Data publikacji online: 14 grudnia 2012

Kronika

Kronika naukowa, sprawozdania, przeglądy

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212),
Data publikacji online: 16 grudnia 2013

Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Polskie Kresy Wschodnie i ludzie stamtąd”

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212), s. 168-169
Data publikacji online: 14 grudnia 2012

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Media – Ciało – Płeć”

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212), s. 169-171
Data publikacji online: 14 grudnia 2012

Opisał czasopisma studenckie. Wspomnienie o Andrzeju K. Waśkiewiczu (1941–2012)

Zeszyty Prasoznawcze, 2012, Tom 55, Numer 4 (212), s. 172-173
Data publikacji online: 14 grudnia 2012

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.