Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Media – Ciało – Płeć”

Mateusz Zimnoch

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.