Recenzje, omówienia, noty

Wiesław Sonczyk,

Joanna P. Bierówka

Abstrakt
  • Jolanta Kępa-Mętrak: Ustawicznie czujni... O dziennikarzach regionu kielecko-radomskiego (i nie tylko) (Wiesław Sonczyk) s. 180;
  • Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (red.): Medialny obraz rodziny i płci (Joanna P. Bierówka) s. 183;
  • Krzysztof Stępnik:Setna rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego w prasie warszawskiej (ajc) s. 186

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.