Kronika naukowa, sprawozdania, przeglądy

Lidia Pokrzycka,

Agnieszka J. Cieślikowa

Abstrakt

Agnieszka J. Cieślikowa - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Niewygodne dla władzy: ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”


Lidia Pokrzycka - Seminarium „Media władzy czy media obywateli? Komunikacja i media w animacji lokalnych polityk publicznych”

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.