Kronika naukowa, sprawozdania, przeglądy

Igor Mostowicz

Abstrakt

Konferencja naukowa  „Polski system medialny. Migracje do cyberprzestrzeni” Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 21–22 maja 2013 roku
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.