Recenzje, omówienia, noty

Abstrakt
 • Arkadiusz Lewicki: Od House’a do Shreka. Seryjność w kulturze popularnej (Olga Dąbrowska-Cendrowska),
   
 • Małgorzata Lisowska -Magdziarz: Pasażer z tylnego siedzenia. Media, reklama i wychowanie w społeczeństwie konsumpcyjnym (Justyna Dobrołowicz),
   
 • Dorota Degen, Marcin Żynda (red.): Nie po myśli władzy. Studia nad cenzurą i zakresem wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych (ajc)
   
 • Rocznik Historii Prasy Polskiej nr 1 (29), 2012 (Adam Bańdo)
 • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.