Artykuły

Ilość
Sortuj według

Misja czy komercja – ewolucja programu Telewizji Polskiej SA

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 4 (216), s. 461–476
Data publikacji online: 7 marca 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.024.1543

Rozmawianie na ekranie – polska telewizja śniadniowa w roli porannego towarzysza

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 4 (216), s. 477–494
Data publikacji online: 7 marca 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.025.1544

O granicach kreacji we współczesnym reportażu i dokumencie telewizyjnym

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 4 (216), s. 495–508
Data publikacji online: 7 marca 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.026.1545

Media na świecie

Polskojęzyczne media na Zaolziu

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 4 (216), s. 509–526
Data publikacji online: 7 marca 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.027.1546

Materiały

Programy muzyczne i dziennikarstwo muzyczne w TVP Wrocław w latach 1962–2010

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 4 (216), s. 527–552
Data publikacji online: 7 marca 2014
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.028.1547

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.