Wydarzenia medialne i maratony katastrof – jak trauma i terror zmieniają teorię komunikacji

Magdalena Hodalska

Abstrakt

Media events and disaster marathons: How trauma and terror influence communication theory

The article offers an overview of concepts concerning media events and shows their evolution, influenced by traumatic events and changes in technology and organisation of broadcasting institutions. Both Polish and foreign media provide many examples that illustrate Elihu Katz and Daniel Dayan’s theory and its modifi cations. During the last 20 years semiotics-influenced media scholars and cultural studies researchers (B. Zelizer, E. Rothenbuhler, D. Kellner) have studied media events and the article presents the echoes of their academic discussions. Tamar Liebes’s concept of television’s disaster marathons explains how and why the live broadcasting of history is replaced by the live coverage of trauma, terror, and war.

Abstarkt

W artykule pokazuję ewolucję koncepcji wydarzeń medialnych pod wpływem traumatycznych zdarzeń relacjonowanych przez dziennikarzy oraz zmian na rynku mediów. Na przykładach zaczerpniętych z mediów polskich i zagranicznych omawiam najważniejsze założenia teorii Katza i Dayana oraz zmiany, jakie do tej teorii wnosiły wydarzenia ostatnich dwóch dekad, zmuszające badaczy komunikowania do rewizji hipotez (B. Zelizer, E. Rothenbuhler, D. Kellner). Opisane przez Tamar Liebes maratony katastrof pozwalają zrozumieć, jak i dlaczego transmitowana na żywo historia ustępuje miejsca relacjonowanym na żywo tragediom.

Słowa kluczowe: wydarzenia medialne, maratony katastrof, teoria komunikacji
References

Altheide D. (2006): Terrorism and the Politics of Fear, Oxford. Couldry N. (2003): Media Rituals. A Critical Approach, London.

Couldry N., Hepp A., Krotz F. (2010) (red.): Media Events in a Global Age, London.

Dayan D. (2008): Beyond Media Events: Disenchantment, derailment, disruption, [w:] D. Dayan, M.E. Price (red.): Owning the Olimpics: Narratives of the New China, Michigan, s. 391–401.

Dayan D., Katz E. (2008): Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, przeł. A. Sawisz, Warszawa.

Fiske J. (1994): Media Matters. Everyday Culture and Political Change, Minneapolis.

Goban-Klas T. (2009): Media i terroryści. Czy zastraszą nas na śmierć?, Kraków. Hodalska M. (2010a): Śmierć Papieża, narodziny mitu, Kraków.

Hodalska M. (2010b): Odeszli do Domu Ojca. Prasowe motywy żałoby medialnej w świetle publikacji z 2005 i 2010 roku, Zeszyty Prasoznawcze 2010, nr 3–4, s. 113–126.

Katz E., Liebes T. (2010): „No More Peace!” How Disaster, Terror and War Have Upstaged Media Events, [w:] N. Couldry, A. Hepp, F. Krotz (red.): Media Events in a Global Age, London, s. 34–40.

Kellner D. (2003): Media Spectacles, London.

Kellner D. (2010): Media spectacle and media events: Some critical reflections, [w:] N. Could- ry, A. Hepp, F. Krotz (red.): Media Events in a Global Age, London, s. 76–92.

Liebes T. (1998): Television’s disaster marathons: A danger for democratic processes?, [w:] T. Liebes, J. Curran (red.): Media, Ritual and Identity, London, s. 71–84.

Mateja M. (2012): Ikonografia żałoby narodowej 2010 (na przykładzie polskiej prasy), [w:] K. Kwasik, J. Jaroszyński, G. Łęcicki (red.): Media wobec śmierci, t. 1, Warszawa, s. 11–26.

Nacos B. (2007): Mass-Mediated Terrorism: The Central Role of the Media in Terrorism and Counterterrorism, Oxford.

Rothenbuhler E.W. (2003): Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, przeł. J. Barański, Kraków.

Rothenbuhler E.W. (2010): From media events to communicative form, [w:] N. Couldry, A. Hepp, F. Krotz (red.): Media Events in a Global Age, London, s. 61–75.

Scannell P. (1996): Radio, Television and Modern Life, Cambridge.

Stępińska A. (2010): 9/11 and the transformation of globalized media events, [w:] N. Couldry, A. Hepp, F. Krotz (red.): Media Events in a Global Age, London, s. 203–216.

Wilke J. (2010): Historical perspectives on media events: A comparison of the Lisbon earthquake in 1755 and the Tsunami catastrophe in 2004, [w:] N. Couldry, A. Hepp, F. Krotz (red.): Media Events in a Global Age, London, s. 45–60.

Zelizer B. (1993): Covering the Body: Kennedy Assassination, the Media, and the Shaping of Collective Memory, Chicago.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.