Prasowy wizerunek polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Artur Lipiński

Abstrakt

The press image of the Polish Presidency in the European Union Council

The aim of this paper is to analyze media discourse on the Polish Presidency of the European Union Council. The sample is based on three major Polish weeklies of different political positions and editorial lines. The discursive perspective adopted in the article is based on a detailed analysis of the strategies used by these media outlets to construct particular, politically-based visions of reality. These differences in media representations of the Presidency, Poland and the European Union are the focus of this article.

Słowa kluczowe: media, prezydencja, dyskurs, polityka, eurosceptycyzm
References

Baczyński J. (2011): Czy porwiemy Europę?, Polityka, 6.07.

Baring A. (2011): Nagi król: rozmowa P. Cywińskiego, Uważam Rze, 2.01.

Bielan A. (2011): Wyborcze emocje, rozmowa J. Karnowskiego i M. Karnowskiego, Uważam Rze, 8.08.

Burdzy P. (2013): Celebryci zamiast potwora z Loch Ness, Uważam Rze, 27.06.

Czabański K. (2011): Testowanie granic władzy, Uważam Rze, 11.07.

Dorn L. (2011): Jak punktować Tuska?, rozmowa P. Zaremby, Uważam Rze, 27.06.

Dowgielewicz M. (2011): Trzymajcie kciuki, rozmowa J. Pawlickiego, Wprost, 18.07.

Fotyga A. (2011): Cena pochwał i pozorów, rozmowa M. Karnowskiego, Uważam Rze, 18.07.

Gawryluk D. (2011a): Motor wartości, Uważam Rze, 4.07.

Gawryluk D. (2011b): Ile jest Unii w Unii czyli słowa rzucane na wiatr, Uważam Rze, 29.12.

Karnowski M. (2011a), Co dalej… Z przewodzeniem Europie, Uważam Rze, 22.08.

Karnowski M. (2011b): Rostowski nie zwariował, Uważam Rze, 19.09.

Krzemiński A. (2011a): Niemieckie zwątpienie, Polityka, 14.09.

Krzemiński A. (2011b): Rzeczpospolita Europa, Polityka, 7.12.

Kucharczyk J. (2012): Więcej Europy w Europie, rozmowa P. Pisery, Wprost, 2.01.

Lewandowski J. (2011a): Może kryzys nam pomoże: rozmowa J. Żakowskiego, Polityka, 6.07.

Lewandowski J. (2011b): Pod ostrzałem, rozmowa J. Pawlickiego, Wprost, 18.07.

Lisicki P. (2011a): Europa dwóch prędkości to wyzwanie, Uważam Rze, 22.08.

Lisicki P. (2011b): W krzywym zwierciadle, Uważam Rze, 27.12.11.

Łakomski G. (2011): Rok pod żyrandolem, Wprost, 4.06.

Materna K. (2011): Wdzięk, masowość, bezpretensjonalność, Wprost, 11.07.

Mielnik J. (2012): Do czterech razy sztuka, Wprost, 2.01.

Ostrowski M. (2012): Razem, gdzie tylko się da, Polityka, 11.01.

Ostrowski M., Świeboda P. (2012): My, prezydenci, Polityka, 15.06.

Ozdowy T. (2011): Co dalej z Radosławem Sikorskim, Uważam Rze, 10.10.

Paradowska J. (2011a): Karty w tas, Polityka, 13.07.

Paradowska J. (2011b): Rok w zawieszeniu, Polityka, 21.12.

Pawlicki J. (2012): Prezydencja. Zdany egzamin, Wprost, 2.01.

Priorytety polskiej prezydencji w UE według PiS 2011, Warszawa 2011, http://www.pis.org.pl/article.php?id=18840 (dostęp: 23.05.2013).

Słojewska A. (2011): Fakty i mity. Polska prezydencja, Uważam Rze, 4.07.

Środa M. (2011): Średniowiecze w unijnych barwach, Wprost, 4.07.

Świeboda P. (2011): Unia wymyśla się na nowo, Wprost, 5.09.

Świetlik W. (2011): Tydzień przez świetlik, Uważam Rze, 4.07.

Wildstein B. (2011a): Opozycja do psychiatryka, Uważam Rze, 27.09.

Wildstein B. (2011b): Kulturowa tyrania mniejszości, Uważam Rze, 8.08.

Zaremba P. (2011): Tusk ma z kim przegrać, Uważam Rze, 3.10.

Zdort M.D. (2011): Co dalej z kampanią wyborczą, Uważam Rze, 16.08.

 

Opracowania

Albrycht I. (2009): Aspekt promocyjny polskiej prezydencji, [w:] K. Szczerski (red.): Prezydencja w Unii Europejskiej. Analizy i doświadczenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 107–119.

Bengtsson R., Elgström O., Tallberg J. (2004): Silencer or amplifi er? The European Union presidency and the Nordic countries, Scandinavian Political Studies, t. 27, nr 3, s. 311–334.

Carvalho A. (2008): Media(ted) discourse and society. Rethinking the framework of Critical Discourse Analysis, Journalism Studies, t. 9, nr 2, s. 161–177.

Diez T. (2001): Europe as a discursive battleground. Discourse analysis and European integration studies, Cooperation and Confl ict, t. 36, nr 1, s. 5–38.

Diez T., Wiener A. (2004): Introducing the mosaic of integration theory, [w:] A. Wiener, T. Diez (red.): European Integration Theory, Oxford, s. 1–21.

Eriksen E.O., Fossum J.E. (2004): Europe in search of legitimacy: Strategies of legitimation assessed, International Political Science Review, t. 25, nr 4, s. 435–459.

Fairclough N., Wodak R. (1997): Critical discourse analysis: An overview, [w:] T. van Dijk (red.): Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction, London–Thousand Oaks–New Dehli, s. 258–284.

Gizicki W. (2012): Prezydencja – „europejski egzamin” państw Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Węgier i Polski), [w:] J.M. Fiszer (red.): Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa, s. 172–187.

Grochalski S.M. (2011): Ewolucja instytucji Prezydencji od traktatów powołujących Wspólnoty do traktatu lizbońskiego, [w:] R. Riedel, P. Klimontowski (red.): Polska Prezydencja w Unii Europejskiej, Opole 2010, s. 31–40.

Grzegorczykowa R. (2001): Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa.

Janicki M., Władyka W. (2007): Cień wielkiego brata, Warszawa.

Kochan M. (2005): Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach, Kraków.

Krzyżanowski M. (2008): Konstrukcja tożsamości narodowych i europejskich w polskim dyskursie politycznym po 1989 roku. Analiza dyskursywno-historyczna, [w:] A. Duszak, N. Fairclough (red.): Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków, s. 267–303.

Lipiński A. (2010): Europe as a symbolic resource. On the discursive space of political struggles in Poland, KFG Working Paper Series, No 10, Berlin, http://www.polsoz.fu-berlin.de/en/v/ transformeurope/publications/working_paper/wp/wp10/index.html (dostęp: 24.06.2013).

Lis T. (2007): PiS-neyland: felietony publikowane od listopada 2005 do września 2007, Warszawa.

Młynarski T. (2011): Wyznaczniki efektywności prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w świetle reformy Traktatu Lizbońskiego, [w:] A. Nowak-Far (red.): Prezydencja w Unii Europejskiej. Praktyka i teoria, Warszawa, s. 201–248.

Nowak-Far A. (2011): Wstęp, [w:] tenże (red.): Prezydencja w Unii Europejskiej. Polska 2011, Warszawa, s. 11–19.

Page B.I. (1996): The mass media as political actors, PS: Political Science and Politics, t. 29, nr 1, s. 20–24.

erelman Ch. (2004): Imperium retoryki. Retoryka i argumentacja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Piskorska B. (2012): Prezydencja po polsku. Ewolucja priorytetów, realizacja i zaniechania, [w:] J.M. Fiszer (red.): Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa, s. 108–132.

Piekot T. (2007): Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Kraków. Reisigl M. (2011): Analiza retoryki politycznej, [w:] R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.): Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa, s. 151–183.

Reisigl M., Wodak R. (2001): Discourse and Discrimination. Rhetorics of Racism and Anti-Semitism, London–New York.

Richardson J.E. (2007): Analysing Newspapers. An Approach from Critical Discourse Analysis, Houndmills–New York.

Sprzedaż tygodników opinii w 2011: Gość Niedzielny, Polityka i Uważam Rze, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikow-opinii-w-2011-gosc-niedzielny-polityka--i-uwazam-rze (dostęp: 21.04.2013).

Szczerski K. (2011): „Prezydencja wyborcza” – stracona szansa?, Briefi ng Programowy Instytutu Kościuszki, nr 3.

Szczerbiak A. (2011): How will the EU presidency play out during Poland’s autumn parliamentary elections, Institute of Public Affairs Discussion Paper, Warszawa, https://www.isp.org.pl/publikacje-download,61,487.html (dostęp: 23.04.2013).

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (2009): Program przygotowań Rzeczypospolitej Polskiej do objęcia i sprawowania przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2009 r., Warszawa.

Van Leeuwen T. (2008): Discourse and practice. New tools for critical discourse analysis, Oxford.

Wodak R. (2011): Wstęp: badania nad dyskursem – ważne pojęcia i terminy, [w:] R. Wodak, M. Krzyżanowski (red.): Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Warszawa, s. 11–48.

Wojtak M. (2004): Gatunki prasowe, Lublin.

Zelizer B. (2009): Journalists as interpretive communities, revisited, [w:] S. Allan (red.): The Routledge Companion to News and Journalism, London–New York, s. 181–190.

Żuk G. (2010): Twierdza czy wspólnota? Europa w polskim dyskursie publicznym, Lublin.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.