Radioodbiornik – towarzysz codzienności. O „morning show” w ujęciu diachronicznym

Karolina Albińska

Abstrakt

Radio as partner in everyday life. About morning show in the diachronic approach

Morning show, understood as a specific radio megagenre, since its dawn has tried to inscribe in the listeners’ environment of life by adjusting to the rhythm of their day but also by shaping their daily routines. This article analyses the origins of the identity of this type of programmes which date back to the times of the Golden Age of the American radio broadcasting. On the background of technological, economic and social conditioning of the era, it shows their historical changes in the years 1920-1950 of the XX c. However, the description of this evolution – from the morning shows with the underspecified “anatomy” and vague existence in the ether to the preforms such as participation programs – may be treated as a prelude to the understanding of the tendencies that determine the existence of the contemporary sequential broadcasts that are transmitted by radio at dawn.
 

Słowa kluczowe: radio, radio journalism, morning show, media, radio programmes, media civili-zation
References

Bauer Z.: Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka, Kraków 2009.

Beliczyński J.: Słownik pojęć z zakresu radia i reklamy radiowej, Kraków 2007.

Bonner F.: Ordinary Television: Analyzing Popular TV, London 2003.

Cassetti F., Odin R.: Od paleo- do neotelewizji. W perspektywie semiopragmatyki, [w:] A. Gwóźdź (red.): Po kinie?... audiowizualność w epoce przekaźników elektronicznych, Kraków 1994.

Chantler P., Stewart P.: Basic Radio Journalism, Oxford 2003.

Crisell A.: Understanding Radio, New York–London 1994.

Danesi M.: Popular Culture: Introductory Perspectives, Plymouth 2008.

Danesi M.: Dictionary of Media and Communications, New York 2009.

Drzewiecki P.: Renesans słowa. Wychowanie do logosfery w kulturze audiowizualnej, Toruń 2010.

Dunning J.: Gambling’s Musical Clock, music, talk, caisthentics, [w:] J. Dunning (red.): On the Air: Encyclopedia of Old-Time Radio, New York 1998.

Fras J.: Podstawy identyfikacji i typologii wypowiedzi w mediach masowych, [w:] E. Kulczycki, M. Wenland (red.): Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji, Biblioteka Komunikacji Społecznej, t. III, Poznań 2012, s. 13–29.

Fleming C.:, The Radio Handbook, London–New York 2010.

Garver R.I.: Successful Radio Advertising with Sponsor Participation Programs, New York 1949.

Gajda J.: Media w edukacji, Kraków 2010.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2004.

Goban-Klas T.: Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja, Warszawa 2005.

Haling E.: Quality Time in Forth Worth. KFJZ Uses Band Transcriptions, Humour and Time Announcements for Early Morning Hour, Broadcasting 1936, nr 4.

Hilmes M.: Radio Voices: American Broadcasting, 1922–1952, Minneapolis 1997.

Hopfinger M.: Literatura i media po 1989 roku, Warszawa 2010.

Jenkins S.: Breakfast Radio: The most important media of the day?, www.ipsos-mori.com/DownloadPublication/1507-mediact-toughtpiece-breakfastmedia (dostęp: 23.12.2012).

Jędrzejewski S.: Radio w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe, Warszawa 2003.

Johnson T.: Morning Radio Revisited: A Guide to Developing On-air Superstars, San Diego 2011.

Keith M.C., Sterling Ch.H.: Morning programs, [w:] Ch.H. Sterling, M.C. Keith: The Museum of Broadcast Communications: Encyclopedia of Radio, New York–London 2004, s. 957–958.

Kohil S.: The Radio Jockey Handbook, Delhi 2006.

Kubaczewska W., Hermanowski M.: Radio: historia i współczesność, Poznań 2008.

Lieberman P.A.: Radio’s Morning Show Personalities, Jefferson–London 2009.

Lisner M., Dovey J., Giddens S. et al: Nowe media. Wprowadzenie, Kraków 2009.

Lochte B.: U.S. Public Radio: What is it – and for whom?, [w:] A. Crisell (red.): More Than a Music Box, New York–Oxford 2003, s. 39–55.

MacFarland D.: Future Radio Programming Strategies: Cultivating Listenership in the Digital Age, Mahwa–London 1997.

McLeish R.: Produkcja radiowa, Kraków 2007.

Passman A.: The Deejays, New York 1971.

Rudel A.: Hello Everybody! The Dawn of American Radio, Orlando–Austin–New York–San Diego–London 2008.

Russo A.: Points on the Dial: Golden Age Radio beyond the Network, Durham–London 2010.

Russo A.: Tick tock goes the musical clock: Time discipline and early morning radio programs, [w:] J. Loviglio, M. Hilmes (red.): Radio’s New Wave: Global Sound in the Digital Era, New York–London 2013, s. 194–209.

Scannell P.: Broadcast Talk, London 1991.

Scannell P.: Radio, Television and Modern Life: A Phenomenological Approach, Cambridge 1996.

Stachyra G.: Gatunki audycji w radiu sformatowanym, Lublin 2008.

Stachyra G.: Rozrywka we współczesnym radiu, [w:] M. Piechota, G. Stachyra, P. Nowak (red.): Rozrywka w mediach i komunikacji masowej, Lublin 2010, s. 49–119.

Steciąg M.: Informacja, wywiad, felieton. Sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym, Zielona Góra 2006.

Stewart P.: Essential Radioskills: How to Present a Radio Show, London 2010.

Toeplitz K.T.: Marshall McLuhan – prorok elektrycznego zbawienia, [w:] M. McLuhan: Wybór pism, red. K. Krzymowska, Warszawa 1975, s. 5–41.

Toeplitz K.T.: Dokąd prowadzą nas media, Warszawa 2006.

Tuszewski J.: Paradoks o słowie i dźwięku. Rozważania o sztuce radiowej, Toruń 2002.
 

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.