Serwisy społecznościowe w przestrzeni internetowej – (social)mediatyzacja życia codziennego

Malwina Popiołek

Abstrakt

Social media in Internet space – (social)mediatization of everyday life

Nowadays, the importance of social media in our life is rapidly growing. Especially popular are social networking sites such as Facebook or Instagram. The article: Social network sites in the web space describes briefly social media, especially social network sites, and its role in our everyday life. It also describes how and why we use social network sites, and also what kind of risks (such as fear of missing out) we can experience because of that. The article is trying to answer the question if nowadays social network sites using is a choice or a necessity.
 

Słowa kluczowe: social network sites, Facebook, MySpace, nk.pl, social media, Fear of missing out, FoMO
References

Alqvist T., Bäck A., Halonen M., Heinonen S.: Social Media Roadmaps, VTT Research Notes 2454, Helsinki 2008.

Anderson P.: What is Web 2.0? Ideas, technologies and implications for education, http://www.jisc.ac.uk/media/documents/techwatch/tsw0701b.pdf (dostęp: 20.01.2014).

Boyd D., Ellison N.B.: Social network sites: definition, history, and scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication 13 (2008), s. 210–230.

Carr N.: Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Gliwice 2013.

Castells M.: Społeczeństwo sieci, Warszawa 2013.

Goban-Klas T.: Wartki nurt mediów, Kraków 2011.

Golka M.: Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, Warszawa 2008.

Gustowski W.: Komunikacja w mediach społecznościowych, Gdynia 2012.

Kaplan A.M., Haenlein M.: Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons 53 (2010), s. 59–68.

Kaznowski D.: Nowy marketing, Warszawa 2008.

Levinson P.: Nowe nowe media, Kraków 2010.

Maciąg R.: Deus ex machina. Nowe media i ich projekt poznawczy, Kraków 2012.

Miotk A.: Skuteczne social media, Gliwice 2013.

Przybylski A.K., Murayama K., DeHaan C.R et al.: Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out, Computers in Human Behavior 29 (2013), s. 1841–1848.

Radomski A., Bomba R. (red.): Zwrot cyfrowy w humanistyce, Lublin 2013.

Rifkin J.: Wiek dostępu, Wrocław 2003.

Shapiro C., Varian H.: Potęga informacji, Gliwice 2007.

Toffler A.: Trzecia fala, Warszawa 1997.

www.danah.org (dostęp: 20.01.2014).

www.fomofearofmissingout.com (dostęp: 20.01.2014).

www.jisc.ac.uk (dostęp: 20.01.2014).

www.kobieta.onet.pl (dostęp: 20.01.2014).

www.media2.pl (dostęp: 20.01.2014).

www.nowymarketing.pl (dostęp: 20.01.2014).

www.socialpress.pl (dostęp: 20.01.2014).

www.tech.wp.pl (dostęp: 20.01.2014).

www.technologie.newsweek.pl (dostęp: 20.01.2014).

www.ted.com (dostęp: 20.01.2014).

www.theguardian.com (dostęp: 20.01.2014).

www.vtt.fi (dostęp: 20.01.2014).

www.wiadomosci.gazeta.pl (dostęp: 20.01.2014).

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.