Jakość dziennikarstwa w perspektywie grywalizacyjnej

Jacek Dąbała

Abstrakt
For the first time in contemporary media studies, the article presents how gamification targeted at business and quality profits may generate loss since it does not draw a line between journalistic and enterprise thinking. As a result, two thinking styles create ‘nobody’s land’, which professionally cultivated, may shape the quality of programmes and boost financial profits. Phenomenological and structural methods were used to analyze this process. The author argues that the modified perception of gamification may enhance the economic and more substantive chance for journalism.
Słowa kluczowe: grywalizacja, media, innowacje, kreatywność, kształcenie dziennikarzy, technologie cyfrowe, audiowizualność, telewizja, edukacja, zysk, biznes
References

Bibliografia

Alexander J.C. (2014). The Crisis of Journalism Reconsidered: Cultural Power. The Graduate Institute Geneva, Events11 December [http://graduateinstitute.ch/events/_/events/corporate/2014/the-crisis-of-journalism-reconsi; 16.06.2015].

Altman A. (2009). Author Malcolm Gladwell. Time, Q&A: Tuesday, Oct. 20 [http://content.time.com/time/arts/article/0,8599,1931100,00.html; 15.06.2015].

Anonim (2015). Grywalizacja, Definicje. Grywalizacja 24.pl. Pierwszy polski portal grywalizacji biznesowej [http://grywalizacja24.pl/definicje/; 15.10.2015].

Bennett R. (2015). Why the Future of Media and Journalism Really Is Bright. Huff Post Media, October 9, The Blog: posted 04.18.2014 [http://www.huffingtonpost.com/randy-bennett/why-the-future-of-media-a_b_5175710.html; 16.06.2015].

Bogucka D. (2015). Grywalizacja służy zaangażowaniu. Firma Verint Systems Inc. wprowadza na rynek oprogramowanie korporacyjne do grywalizacji. Computerworld, 17.06 [http://www.computerworld.pl/news/402222/Grywalizacja.sluzy.zaangazowaniu.html; 16.10.2015].

Brock G. (2013). Out of Print: Newspapers, Journalism and the Business of News in the Digital Age. Philadelphia–London: Kogan Page.

Campbell A. (2013). How journalism can rebuild its reputation. International. The Guardian, Media Blog, Thursday, 14 November [http://www.theguardian.com/media/media-blog/2013/nov/14/alastair-campbell-journalism-lecture; 16.06.2015].

Ellis G. (2014). Knights Trust Ownership and the Future of News. Media Moguls and White. London: Palgrave Macmillan.

Gauntlett D. (2013–2015). Site by David Gauntlett [http://davidgauntlett.com/portfolio/making-media-studies/; 16.07.2015].

Gauntlett D. (2015). Making Media Studies. The Creativity Turn in Media and Communications Studies. New York.

Greenslade R. (2012). Journalism professor to challenge orthodoxies. International. The Guardian, Media. Greenslade: Thursday, 22 November [http://www.theguardian.com/media/greenslade/2012/nov/22/journalism-education-media-events-conferences; 15.06.2015].

Greenslade R. (2013). How to build secure future for community journalism. International. The Guardian, Media. Greenslade: Friday, 23 August [http://www.theguardian.com/media/greenslade/2013/aug/23/local-newspapers-digital-media; 01.07.2015].

Greenslade R. (2015). Would-be journalists still want to change the world. Alex Thomson and Felix Salmon’s blogging spat highlights opposing views about why students enter the industry. International. The Guardian, Journalism education: Sunday, 15 February [http://www.theguardian.com/media/2015/feb/15/would-be-journalists-change-world-alex-thomson-felix-salmon; 16.06.2015].

Preston P. (2009). Making the News. Contemporary Journalism Practices and News Cultures in Europe. London.

Rheingold H. (2009). Crap Detection 101 [http://newstrust.net/members/howard-rheingold; 10.10.2015].

Silverman C. (2010). Bad News. Howard Rheingold sees critical need for critical thinking. Columbia Journalism Reviev, march 15 [http://www.cjr.org/behind_the_news/bad_news.php; 10.10.2015].

Stankiewicz M. (2013): Wywiad Pawłem Tkaczykiem. Rozmowy strategiczne. Wiadomości24.pl, 22.01 [http://www.wiadomosci24.pl/artykul/wywiad_z_pawlem_tkaczykiem_rozmowy_strategiczne_258147.html; 10.10.2015].

Ziemiec K. (2011). Krzysztof Ziemiec „Uważam Rze”: Kredyty to przyczyna takiego nie innego postępowania części dziennikarzy. „Strach przed utratą pracy”, wPolityce.pl, 18 grudnia [http://wpolityce.pl/polityka/123964-ziemiec-w-uwazam-rze-kredyty-to-przyczyna-
takiego-a-nie-innego-postepowania-czesci-dziennikarzy-strach-przed-utrata-pracy; 14.06.2015].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.