Media i szkolnictwo dziennikarskie na Łotwie

Lidia Pokrzycka

Abstrakt
Media and Journalism Education in Latvia
 
The author conducted whole semester lectures in Ventspils University College in Latvia in the field of “Media Communication in a Multicultural Environment”, getting acquainted in practice with the media and journalism education system in Latvia. The article describes selected popular media that appear in the country, as well as ways of journalism vocational teaching and didactic innovations on the example of Ventspils University College. 
Słowa kluczowe: media education, journalism studies, Latvia
References

Brikše I. (2009). Changes in Journalism versus Changes in Journalism Education. Science Journal (Communication and information), nr 2, s. 98–122.

Kamińska-Korolczuk K. (2014). Łotwa. W: A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska (red.). Systemy medialne państw Unii Europejskiej. Nowe kraje członkowskie. Toruń.

http://www.aiknc.lv/en/kopmat/, Foundation „Higher Education Quality Evaluation Centre”; 15.11.2015.

http://www.leta.lv/eng; 15.11.2015.

http://www.bns.ee/en/about_en.html; 10.11 2015.

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/latvia/index_pl.htm; 20.11.2015.

http://www.ves.lv; 2.12.2015.

http://www.baltictimes.com/; 10.03. 2017.

http://www.tns.lv; 25.11.2015.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.