Artykuły

Ilość

Populism as a Corrupted Democracy

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 257–264
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.017.7297

Psychografia, emocje społeczne i nowe formy komunikacji politycznej

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 265–281
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.018.7298

Kiedy wydarzenie może się stać newsem? Gatekeeping i selekcja źródeł informacji w komunikowniu o Unii Europejskiej

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 282–302
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.019.7299

Unia Europejska jako antywartość. Narracje europejskie w komunikacji polskiej skrajnej prawicy

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 303–328
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.020.7300

Koncepcja e-government w świetle wskaźników Komisji Europejskiej

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 329–349
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.021.7301

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.