Artykuły

Ilość

Postawa i oczekiwania obywateli polskich wobec działań podejmowanych przez przedstawicieli Unii Europejskiej. Analiza badań ankietowych

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 350–360
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.022.7302

Socialist and Post-socialist Communication Research: a Longitudinal Analysis

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 361–381
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.023.7303

Media i szkolnictwo dziennikarskie na Łotwie

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 382–389
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.024.7304

Dziennikarstwo w lustrze literatury. „Temat na pierwszą stronę” Umberta Eco wobec europejskiej powieści o prasie

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 390–404
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.025.7305

Selfies at Horror Sites: Dark Tourism, Ghoulish Souvenirs and Digital Narcissism

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 2 (230), s. 405–423
Data publikacji online: 8 grudnia 2017
DOI 10.4467/22996362PZ.17.026.7306

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.