Ekspert, nauczycielka czy tyran? Postać Magdy Gessler w programie „Kuchenne rewolucje” (studium przypadku)

Julia Piotrowska

Abstrakt

A specialist, a teacher or a tyrant? Case study of Magda Gessler’s character on “Kitchen Nightmares”

An article presents types of roles that Magda Gessler plays while being a host of TV makeover show “Kitchen Nightmares”. There are several types, such as: authority, specialist, tutor, tyrant and many more. The issues are considered in the media studies perspective, as well as in other point of views, such as psychology, education studies and sociology. The analysis in this article is a result of watching five different episodes of the programme during ten seasons of programme release. All of the conclusions were made based on quotes in this several episodes.
Słowa kluczowe: Magda Gessler, “Kitchen Nightmares”, TV studies, media studies, TV character, roles, makeover show
References

Bratkowski P. (2010). Mam Talent, Top Model, Kuchenne Rewolucje, czyli zabawimy się twoim kosztem. Newsweek, 10/2010 [http://polska.newsweek.pl/mam-talent--top-model--kuchenne-rewolucje--czyli-zabawimy-sie-twoim-kosztem,65901,1,1.html; 3.03.2015].

Brenton S., Cohen R. (2004). Polowanie na ludzi. Warszawa.

Bogunia-Borowska M. (2001). Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe. Kraków.

Cichocki P., Lipińska K. (2015). Medialne rewolucje w kurpiowskich ogrodach. W: S. Sikora (red.). Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna (s. 12–19). Warszawa

Gessler M. (2014a). Magda Gessler: W obronie dobrego smaku, rozm. przepr. M. Jabłońska-Borowik [http://polki.pl/zycie-gwiazd/newsy,wywiad-z-magda-gessler-dla party,
10038363,artykul.html; 7.03.2015].

Gessler M. (2014b). Magda Gessler: „Z góry wiemy, że nas oszukają i będzie niesmacznie”, rozm. przepr. A. Swoboda [http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,138262,16373809,Magda_Gessler___Z_gory_wiemy__ze_nas_oszukaja_i_bedzie.html?order=najfajniejsze_odwrotnie; 7.03.2015].

Hill A. (2005). Reality TV – Audiences and Popular Factual Television. New York.

Jupowicz-Ginalska A. (2013).Efektywna promocja własna jako źródło wizerunkowego sukcesu organizacji medialnej – na przykładzie TVN S.A. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, nr 25 (98), s. 383–402.

Kietliński B. (2014). Restaurator, który pracował z Magdą Gessler: „W telewizji jest prawdziwa, niczego nie udaje”, rozm. przepr. Z. Płończak [http://namonciaku.pl/3miasto/1,113053,16378912,Restaurator__ktory_pracowal_z_Magda_Gessler___W_telewizji.html; 23.02.2015].

Konarzewski K. (1982). Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych. Warszawa.

Kopaliński W. (1999). Podręczny słownik wyrazów obcych. Łódź.

Kostkiewicz R. (2008), Wychowanie jest sztuką: Kara i nagroda. Wychowanie w Przedszkolu, nr 9, s. 49–52.

Kozibąk T. To był jeden wielki czeski film, rozm. przepr. J. Moryc [http://www.serwislokalny.com/aktualnosci/263/to-byl-jeden-wielki-czeski-film/; 23.02.2015].

Michalak J. (1996). Autorytet rozumiany jako kompetencje. Edukacja i Dialog, nr 7, s. 11–13.

Lisowska-Magdziarz M. (2012). Feniksy, łabędzie, motyle. Kraków.

Niedek A., Nyc I. (2010). Jak oni oceniają. Magazyn Internetowy „KAWA”.

Postman N. (2002). Zabawić się na śmierć. Warszawa.

Słownik Języka Polskiego PWN (2006). Red. L. Drabik, A. Kubiak-Sokół, E. Sobol Warszawa.

Skowera M. (2014). Cudowna i pożyteczna Magda Gessler. O strukturze, znaczeniach i wartościach telewizyjnej baśni. W: Kultura jedzenia, jedzenie w kulturze (s. 196–205). Kraków.

Sobczak B. (2013). Prawdziwy ekspert czy wytwór medialny? Analiza zjawiska kreowania ekspertów na potrzeby programów rozrywkowych. Studia Sociologica V, nr 1, s. 73–80.

Szyszkowska M. (2003). Autorytety [http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2416; 7.03.2015].

Redakcja Gala (2013). Jedz, módl się, kochaj! [http://www.gala.pl/wywiady-i-sylwetki/magda-gessler-jedz-modl-sie-kochaj-10224?strona=2; 23.02.2015].

Rydlewski M. (2013). Wszechobecne upokarzanie (na marginesie artykułu Andrzeja Szahaja pod tytułem Kultura upokarzania). Przegląd Kulturoznawczy, nr 1 (15), s. 111–124.

 

 

 

 

Netografia

Strona internetowa Player TVN [http://player.pl].

Strona internetowa programu „Kuchenne rewolucje” [http://kuchennerewolucje.tvn.pl].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.