Analiza relacji Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej dotyczących przewrotu politycznego na Ukrainie w 2014 roku

Maciej Stopa

Abstrakt

An analysis of Gazeta Wyborcza and Rzeczpospolita reports on the Ukrainian 2014 political upheaval

The aim of the paper is to analyse reports of Gazeta Wyborcza and Rzeczpospolita on the Ukrainian 2014 political upheaval according to cognitive and rhetoric methods. There are 197 articles analysed from eighteen releases of the newspapers from the days connected with the most important events of the whole process that took place in Ukraine. Texts have been analysed in a two-steps process: firstly, the whole material has been perused, and later, two pairs of texts describing the same facts in completely different ways have been analysed by following cognitive and rhetoric sciences’ tools: the Burke’s Pentad, the Karpman drama triangle, a reference point, and the others.
Słowa kluczowe: Euromaidan, Ukraine, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita
References

Bielecki J. (2014). Rozłam na Majdanie. Rzeczpospolita, 27.02.

Bielecki T. (2014). Nowy rząd Ukrainy – kandydaci. Gazeta Wyborcza, 27.02.

Bourdieu P. (2009). O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Warszawa.

Chrabota B. (2014). Ukraina: po rewolucji nadzieja. Rzeczpospolita, 27.02.

Czech M. (2013). Janukowycz wywrócił stolik. Gazeta Wyborcza, 22.11.

Czech M. (2014). Na Ukrainie idą gorące dni. Gazeta Wyborcza, 18.02.

Domagała M. (2016). Bibliografia EuroMajdanu. Warszawa.

Hofman I., Maguś J. (red.) (2014). Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce. Lublin.

Matusiak W., Popiołek A. (2014). Polski biznes na wschodzie: zachowujemy spokój. Gazeta Wyborcza, 21.02.

McQuail D. (2009). Teoria komunikowania masowego. Warszawa.

Piechal T., Jendroszczyk P. (2014). Ukraiński dzień w Berlinie. Rzeczpospolita, 18.02.

Posyłek M. (2014). Od boksera do lidera, czyli medialny wizerunek Witalija Kliczki. W: I. Hofman, J. Maguś (red.). Obraz współczesnej Ukrainy w mediach w Polsce (s. 223–242). Lublin.

Potyatynyk B. (2013). Pseudo-events of Ukrainian Maidan: possible interpretations. Zarządzanie Mediami, z. 2, s. 85–95.

Sitarz W. (2014). Kryzys ukraiński w rosyjskich mediach. Dziennikarstwo w warunkach wojny informacyjnej. Dziennikarstwo i Media, vol. 5, s. 69–81.

Tabakowska E. (1995). Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. Kraków.

Trusewicz I. (2014). Nikt się już nie odważy zawrzeć umowy. Rzeczpospolita, 21.02.

Wasilewski J., Skibiński A. (2008). Prowadzeni słowami. Warszawa.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.