Rola autopromocji w zarządzaniu ofertą telewizyjną

Marzena Barańska

Abstrakt

The role of self-promotion in the management of the television offer

In the second decade of the 21st century, the activity of business entities is not only related to the production or the provision of services, but marketing activities are becoming increasingly important. Reaching potential customers with information about the offer is important in the process of pursuing economic success. Often these types of projects are accompanied by, defined in the strategies of the development of the activity, appropriately selected methods and tools of their implementation. Comprehensive design facilitates implementation, both in terms of subject and subject matter, and thus is competitive with other commodities and services exchanges.
The management of a media company requires the use of mechanisms specific to other operators to achieve a net margin. Specificity of the object of the activity, i.e. the provision of audiovisual services, inter alia it commits to programming, informs about planned broadcasts to influence the audience’s choices.
Słowa kluczowe: self-promotion, media management, information architecture, program
References

Akty prawne

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 października 2007 r. Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) przeciwko Österreichischer Rundfunk (ORF). Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Bundeskommunikationssenat – Austria, sprawa C-195/06.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym).Dz.Urz. L 178, 17.07.2000 P. 0001-0016.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących świadczenia audiowizualnych usług medialnych (dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych) (wersja ujednolicona). (Tekst mający znaczenie dla EOG). Dz.Urz. UE 15.04.2010.L 95/1.

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży. Dz.U. 2011, nr 150, poz. 895.

Rozporządzenie z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży. Dz.U. 2011, nr 150, poz. 895 z późn. zm.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Dz.U. 1984, nr 5, poz. 24 z późn. zm.

Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Dz.U. 2016, poz. 639.

Opracowania

Bernays E. (2011). Crystallizing Public Opinion. London.

Brady R., Forrest E., Mizerski R. (2002). Marketing w Internecie. Warszawa.

Budzyński W. (1998). Public relations. Zarządzanie reputacją firmy. Warszawa.

Cutlip S., Center A. (1978). Effective Public Relations. Upper Saddle River, NJ.

Drucker P. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa.

Earl M. J. (2000). Every Business is an Information Business. W: D.A. Marchand, T.H. Davenport, T. Dickson (red.). Mastering Information Management (s. 92–102). London.

Garcarek-Sikorska A. (2013). Cechy gatunkowe morning show na przykładzie audycji „Wstawaj, szkoda dnia” w radiu RMF FM. Acta Universitas Lodziensis Folia Litteraturaria Polonica, vol. 2, s. 201–210.

Gawroński J. (2014). Zarządzanie mediami w sformalizowanej strukturze przestrzeni medialnej. Zarządzanie w Kulturze, z. 4, s. 411–422.

Harlow R. (1976). Building a Public Relation Definition. Public Relation Review, vol. 2,
s. 34–42.

Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2015 roku (2015). KRRiT. Warszawa.

Jabłoński A., Sobkowiak L. (red.) (2002). Marketing polityczny w teorii i praktyce. Wrocław.

Jupowicz-Gignalska A. (2007). Promowanie mediów w mediach. Ze studiów nad marketingiem medialnym. W: J. Olędzki (red.). Public relations. Społeczne wyzwania (s. 33–55). Warszawa.

Jupowicz-Ginalska A. (2010). Marketing medialny. Warszawa.

Jupowicz-Ginalska A. (2013). Efektywna promocja własna jako źródło wizerunkowego sukcesu organizacji medialnej – na przykładzie TVN S.A. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego-Humanistycznego w Siedlcach, seria: Administracja i Zarządzanie, nr 98, s. 383–401.

Kisielnicki J., Sroka H. (2005). Systemy informacyjne biznesu. Warszawa.

Lewicki B.W. (1997). Kino i telewizja. Warszawa.

Namysłowska M. (red.) (2012). Reklama. Aspekty prawne. Warszawa.

Nierenberg B. (2011). Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe. Kraków.

Rosenfeld L., Morville P. (2003). Architektura informacji w serwisach internetowych. Gliwice.

Szmelter A. (2015). Wpływ konwergencji mediów na komunikację w korporacjach globalnych. W: K. Kopecka-Piech (red.). Zmiany medialne i komunikacyjne. Media, wizerunek, biznes (s. 205–218). Gdańsk.

Sztucki T. (1997). Promocja sztuka pozyskiwania nabywców. Warszawa

Traple E., Adamczyk J., Barta B., Konarski X., Kulis W., Litwiński P., Okoń Z., Podrecki P., Sibiga G., Świerczyński M., Targosz T. (2007). Prawo reklamy i promocji. Warszawa.

Wójcik K. (1997). Public relations od A do Z. Warszawa.

 

Źródła internetowe

100 tys. zł kary dla TVP za autopromocję i włączenie produktu w akcję serialu [http://www.press.pl/tresc/37063,100-tys_-zl-kary-dla-tvp-za-autopromocje-i-wlaczenie-produktu-w-akcje-serialu; 29.09.2014].

Bez kary dla Polsatu za autopromocję w czasie filmu „Życie Pi”. „Kłopoty techniczne” [http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/bez-kary-dla-polsatu-za-autopromocje-w-czasie-filmu-zycie-pi-klopoty-techniczne; 6.12.2016].

Cross-promocja [http://mojafirma.infor.pl/biznes-finanse/211296,2,Crosspromocja.html; 18.12.
2016].

Definicje NET [http://definicja.net/co-to-jest-Autopromocja; 6.12.2016].

Multiscreening powszechny wśród internautów, w górę shifting (infografika) [http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/multiscreening-powszechny-wsrod-internautow-w-gore-shifting-infografika; 25.01.2015].

Imieniny u Krystyny, czyli wielka gala gwiazd „Klanu” [http://www.fakt.pl/kobieta/plotki/tak-sie-bawily-gwiazdy-klanu-w-2001-r/mykr9c4; 30.04.2017].

Jak odchodzi aktor (z serialu) [http://www.newsweek.pl/kultura/wiadomosci-kulturalne/jak-odchodzi-aktor--z-serialu-,84216,1,1.html; 22.04.2017].

Jakie są serialowe rodziny? [http://swiatseriali.interia.pl/news/news-jakie-sa-serialowe-ro­dziny,nId,280532; 30.05.2010].

Konkurs „Urodziny z TVP2” [https://www.e-konkursy.info/konkurs/konkurs-urodziny-z-tvp2.html#.WYD31tKLQ_4; 25.04.2017].

KRRiT dostała skargę, więc zajmie się autopromocją Polsatu w „Życiu Pi” [http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/krrit-dostala-skarge-wiec-zajmie-sie-autopromocja-polsatu-w-zyciu-pi; 4.11.2015].

Najchętniej oglądane seriale cotygodniowe pokazuje TVP. „Ranczo” na czele [http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/najchetniej-ogladane-seriale-w-polskiej-telewizji; 11.02.2017].

Pisera K. (2013). Zjazd Krystyn w Gdyni [http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/zjazd-krystyn-w-gdyni-przez-jeden-dzien-w-miescie-beda,1751873,art,t,id,tm.html; 13.04.2017].

Rączka M. (2015). Ile czasu spędzają przed telewizorem mieszkańcy całego świata?, 11.12.2015 [https://naekranie.pl/aktualnosci/ile-czasu-spedzaja-przed-telewizorem-mieszkancy-calego-swiata-764466; 15.04.2017].

Rodzina w polskich serialach [http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/rodzina-w-polskich-serialach/xcsct; 1.04.2017].

Słownik Diki [https://www.diki.pl/slownik-angielskiego?q=trailer; 2.04.2017].

Słownik języka polskiego [http://sjp.pwn.pl/sjp/autopromocja;2442106; 2.04.2017].

Sobczyński J. (2012). Panteon najsłynniejszych polskich spikerów. Głos Wielkopolski, 1.05.2012 [http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/565165,panteon-najslynniejszych-polskich-spikerow-filmy,id,t.html; 20.01.2017].

Telekamery 2017. Grad nagród dla gwiazd Telewizji Polskiej [http://www.tvp.info/28857047/telekamery-2017-grad-nagrod-dla-gwiazd-telewizji-polskiej; 30.01.2017].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.