Groźne i stronnicze: Środki masowego przekazu w myśli Bronisława Łagowskiego

Sławomir Czapnik

Abstrakt

Dangerous and biased: mass media in the Bronisław Łagowski’s thought

Bronisław Łagowski, conservative Polish historician and philosopher of ideas, offers quite interesting inquire into functioning of the mass media, especially commercial television. From his point of view television is as powerful as threating to democracy medium. Łagowski also describes Polish mass media, which are – in his opinion – highly biased, and ideologically saturated, he condemns radical anti-Russian skew. For this thinker, mass media ought to be controlled by the society, because they became first and most important estate.
Słowa kluczowe: television, violence, bias, mass media theory, Bronisław Łagowski
References

Altheide D.L. (2009). Moral panic: From sociological concept to public discourse. Crime, Media, Culture, t. 5, nr 1, s. 79–99.

Bard A., Söderqvist J. (2006). Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie. Warszawa.

Bauman Z. (2003). Razem, osobno. Kraków.

Condry J. (1996). Złodziejka czasu, niewierna służebnica. W: J. Condry, K. Popper. Telewizja. Zagrożenie dla demokracji (s. 5–35). Warszawa.

Czapnik S. (2014). (O)błędne powstania i bunty Polaków w XIX i XX wieku w oczach Bronisława Łagowskiego. W: T. Sikorski, M. Śliwa, A. Wątor (red.). Piekło i niebo Polaków. Powstania narodowe, bunty i rewolucje. Inspiracje, kontynuacje, spory o pamięć (s. 407–423), t. 1. Kraków.

Czy Polska powinna była w 1939 roku iść z Hitlerem!? Michał Karnowski rozmawia z Piotrem Zychowiczem, autorem głośnej książki „Pakt Ribbentrop-Beck” (2012). wPolityce.pl, 25.08.2012 [http://wpolityce.pl/polityka/138697-czy-polska-powinna-byla-w-1939-roku-isc-z-hitlerem-michal-karnowski-rozmawia-z-piotrem-zychowiczem-autorem-glosnej-ksiazki-pakt-ribbentrop-beck; 13.09.2015].

Ferfecki W. (2007). Okładką w mur. Wprost, 2.12.2007 [http://www.wprost.pl/ar/118855/Okladka-w-mur/?pg=0; 13.09.2015].

Fisk R. (2007). The Great War for Civilization. The Conquest of the Middle East. New York.

Friedman T. (2001). Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację. Poznań.

Fromm E. (1997). O sztuce istnienia. Warszawa–Wrocław.

Galbraith J.K. (1999). Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość. Warszawa.

Garland D. (2008). On the concept of moral panic. Crime, Media, Culture, t. 4, nr 1, s. 9–30.

Król M. (1996). Telewizja i demokracja. Posłowie. W: J. Condry, K. Popper. Telewizja. Zagrożenie dla demokracji (s. 53–77). Warszawa.

Łagowski B. (1994). Liberalna kontrrewolucja. Warszawa.

Łagowski B. (1997). Szkice antyspołeczne. Kraków.

Łagowski B. (2004a). Potrzebna piąta władza. Przegląd, 15.02.2004 [https://www.tygodnikprzeglad.pl/potrzebna-piata-wladza/; 30.03.2017].

Łagowski B. (2004b). Władza sykofantów. Przegląd, 27.04.2004 [http://www.tygodnikprzeglad.pl/wladza-sykofantow/; 10.03.2016].

Łagowski B. (2007). Duch i bezduszność III Rzeczypospolitej. Rozważania. Kraków.

Łagowski B. (2008). Pochwała politycznej bierności. Elbląg.

Łagowski B. (2012). Czy leci z nami rząd?. Przegląd, 9.04.2012[http://www.tygodnikprzeglad.pl/czy-leci-z-nami-rzad/; 10.03.2016].

Łagowski B. (2015a). Gruba niewdzięczność. Przegląd, 4.05.2015 [http://www.tygodnikprzeglad.pl/gruba-niewdziecznosc/; 10.03.2016].

Łagowski B. (2015b). Piąta kolumna i makkartyzm. Przegląd, 9.03.2015[http://www.tygodnikprzeglad.pl/piata-kolumna-i-makkartyzm/; 10.03.2016].

Łagowski B. (2016). Polska chora na Rosję. Warszawa.

Marcuse H. (1991). Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego. Warszawa.

Marks K. (1949). Osiemnasty Brumaire’a Ludwika Bonaparte. Warszawa.

Petsch D. (1989). Słowo wstępne. W: A. Smith. Teoria uczuć moralnych (s. xi–xxxi). Warszawa.

Popper K. (1996). Prawo dla telewizji. W: J. Condry, K. Popper. Telewizja. Zagrożenie dla demokracji (s. 37–51). Warszawa.

Postman N. (2002). Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu. Warszawa.

Postman N. (2006). Technopol. Triumf techniki nad kulturą. Warszawa.

Prof. Bronisław Łagowski: zajęcie Krymu zostało zrobione na wzór polski (2014). Onet, 7.10.2014 [http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-bronislaw-lagowski-rusofobia-to-jest-obecnie-ideologia-panstwowa/51vhw; 10.03.2016].

Prof. Łagowski: rusofobia to jest obecnie ideologia państwowa (2014). Onet, 7.10.2014 [http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/prof-bronislaw-lagowski-rusofobia-to-jest-obecnie-ideologia-panstwowa/51vhw, 10.03.2016].

Rusbridger A. (2013). The Snowden Leak and the Public. New York Review of Books, 21.11.2013 [http://www.nybooks.com/articles/2013/11/21/snowden-leaks-and-pu-blic/?pagination=false; 10.03.2016].

Smith A. (1989). Teoria uczuć moralnych. Warszawa.

Street J. (2006). Mass media, polityka, demokracja. Kraków.

Toeplitz K.T. (2006). Dokąd prowadzą nas media. Warszawa.

Veblen T. (1998). Teoria klasy próżniaczej. Warszawa.

Wallerstein I. (2011). The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, 2. ed. Berkeley–Los Angeles.

Walicki A. (2000). Polskie zmagania z wolnością, wyd. 2. Kraków.

Walicki A. (2008). Przedmowa. Łagowski jest tylko jeden. W: B. Łagowski. Pochwała politycznej bierności (s. 7–11). Elbląg.

wrób (2008). Lew Rywin wróci na okładkę Wprost. Gazeta Wyborcza, 26.01.2008 [http://wyborcza.pl/1,75478,4871591.html; 13.09.2015].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.