Dziennikarstwo poważne w wydaniu księdza Adama Bonieckiego

Iwona Hofman

Abstrakt

Serious journalism by Reverend Adam Boniecki

As the Senior Editor of Tygodnik Powszechny, Reverend Adam Boniecki published two collections of comments, previously known from the publications in this weekly magazine in the years 2008–2014. These are: “Lepiej palić fajkę niż czarownice” (2011) and „Zakaz palenia” (2014). These comments meet the genre criteria, particularly in the explicit exposition of the author’s views and readiness to hear other arguments and interpretation. They are also a very good example of serious journalism which I understand as a type of informational and opinion-journalistic writing covering issues important for the readers in the global and local context, authenticated with the author’s authority and respecting communicational relationships. In the first part of the article, I discuss the course of the journalistic debate on journalistic standards, including opinions of editors-in-chief of the influential press. In the second part – I present an analysis of the contents of the selected texts of Rev. A. Boniecki. The comments published in Tygodnik Powszechny were mainly devoted to social issues where the teachings of the Church have a tremendous impact on human behaviour (e.g. sacraments for the divorced, abortion, in vitro), as well as to religious issues (ceremonies and celebrations connected with the liturgical year, political nature of sermons, decreasing number of vocations).
Słowa kluczowe: opinion journalism, Tygodnik Powszechny, serious journalism, public opinion
References

Ankieta Tygodnika Powszechnego (2006a). Tygodnik Powszechny, nr 3 (2949), s. 8–9.

Ankieta Tygodnika Powszechnego (2006b). Tygodnik Powszechny, nr 4 (2950), s. 5.

Bachmann K. (2008). Pożytki ze wścibskiej prasy. Gazeta Wyborcza, 14–15 VI 2008, s. 27.

Boniecki A. (2005). Mody. Ks. Adam Boniecki, redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego. Świat według naczelnych. Przekrój, nr 6 (3111), s. 16–17.

Boniecki A. (2006). Przykazania medialne. Tygodnik Powszechny,nr 2, s. 2.

Boniecki A. (2011). Lepiej palić fajkę niż czarownice… Kraków.

Boniecki A. (2014). Zakaz palenia. Kraków.

Dąbrowska M., Stempowski J. (2010). Listy 1954–1965, t. III. Warszawa.

Hofman I. (2012). Dziennikarstwo poważne – wartość w mediach na przykładzie Polski, Serious Journalism – The Value in the Media on the Polish Example. Communication Today, nr 3, s. 94–102.

Kapuściński R. (2002). We władzy mediów. Polityka, nr 13(2343), s. 13.

Kapuściński R. (2003). Autoportret reportera. Kraków.

Mucharski A. (2011). Ksiądz Adam Boniecki ma głos. W: ks. A. Boniecki. Lepiej palić fajkę niż czarownice (s. 5). Kraków.

Mucharski P. (2014). Ksiądz Adam Boniecki pisze co tydzień… W: ks. A. Boniecki. Zakaz palenia (s. 5). Kraków.

Pisarek W. (2006). Słownik terminologii medialnej. Kraków.

Poulet B. (2011). Śmierć gazet i przyszłość informacji. Wołowiec.

Środa M. (2005). Mediaà la Wassermann. Gazeta Wyborcza, 1–2 X, s. 18–19.

Środa M. (2008). Dziennikarskie grzechy główne. Gazeta Wyborcza, 4 III, s. 21.

Wojtak M. (2004). Gatunki prasowe. Lublin.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.