Sprawozdania

Abstrakt
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Google: uniwersum wolności
czy opresji”, Gdańsk, 10 listopada 2017 roku (Dawid Menard)
  • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.