Artykuły

Ilość
Sortuj według

The European Public Sphere – Barriers and Limitations

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 1–16
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.001.8711

The Public Sphere and Media Pluralism in a European Comparative Perspective

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 17–34
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.002.8712

Media w przestrzeni publicznej,przestrzeń publiczna w mediach: powszechna obecność tematyki habermasowskiejw mediach francuskich latem 2017 roku

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 35–50
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.003.8713

Sfera publiczna i marketing polityczny – język reklamy politycznejjako kryterium jakości dyskursu politycznego

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 51–65
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.004.8714

Access of the Audience to the DiscursiveOrder Generating Public Opinion in the Light of Programming Strategies and Practicesof TVP S.A. 

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 1 (233), s. 66–80
Data publikacji online: 28 września 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.005.8715

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.