Adres dyrektora Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ z okazji jubileuszu XX-lecia jednostki

Agnieszka Hess

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.