Kronika naukowa

Katarzyna Wierak,

Jacek H. Kołodziej

Abstrakt
  • Katarzyna Wierak - Konferencja „Współczesne Media 10. Problemy i metody badań nad mediami”. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 19–20 kwietnia 2018

  • Jacek H. Kołodziej - „Przestrzeń, polityka i komunikacja”. Polemiczna relacja z XI Konferencji [Badaczy] Mediów i Komunikacji w Europie Środkowej i Wschodniej CEECOM, Segedyn, Węgry, 30 maja – 1 czerwca 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.