Z życia naukowego

Abstrakt

Z życia naukowego

 • Współczesne tygodniki opinii w Polsce (Ryszard Filas) 143
   
 • Z rocznika Historii prasy polskiej t. XVIII (2015), z. 3 (39), z. 4 (40) (Adam Bańdo)145
   
 • Konferencja „Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości” Kraków, 15–16.11.2018 (Agnieszka Wszołek) 149
   
 • IX ogólnopolska konferencja metodologiczna „Człowiek hipermedialny. Komunikowanie w czasach gier video, social mediów i doświadczeń VR” Warszawa, 15-16.11.2018 r. (Anna Bielecka)152
   
 • Konferencja naukowa „Wiedza–Komunikacja–Działanie” – 20-lecie Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ, 25–26.10.2018 r. (Małgorzata Lisowska-Magdziarz (oprac.)) 155
 • O autorach

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.