Multiplatformowa promocja treści. Prasa, radio i telewizja na sfragmentaryzowanym rynku mediów

Weronika Świerczyńska-Głownia

Abstrakt

Multi-Platform Content Promotion. Press, Radio and Television on the Fragmented Media Market

The contemporary media market is characterized by intermedia competition consisting of ways to gain the attention of the same viewers, listeners, readers and users through various media platforms. Although each medium differs in content and operates in its market, the similarity of their spheres of activity provokes competition between them. In order to achieve the market success, in the fight for the attention of the recipients, the content senders reach out for a wide range of available promotional tools. These activities are carried out on available and diverse content distribution platforms. This article is therefore aimed at discussing the activities of television and radio broadcasters as well as editorial offices in the field of multi-platform promotion of content within the realm of intermedia competition. The considerations were based on the analysis of selected activities in the field of content promotion used by television and radio stations as well as editorial offices. The undertaken analysis allowed the author to describe the ability of the content senders to reach the current and potential recipients with multi-platform promotional activities, which determine the ability of media institutions to build a competitive advantage and maintain the digitized content market. In the near future, traditional forms of promotion will gradually decrease in favour of interactive forms of promotion. The presence of broadcasters on digital platforms such as social media, along with the use of various applications and communication tools for promotional activities will soon determine the market position of the content sender.

Słowa kluczowe: intermedia competition, multiplatform content promotion, media product, media market
References

Antosiewicz M. (2018). Telewizja na Facebooku. Press, 09.10.2018 [https://www.press.pl/magazyn-press/artykul/54425,telewizja-na-facebooku; 14.11.2018].

Białek M., Iwanowska M. (red.). (2018). Radio w badaniach naukowych i praktyce akademickiej. Warszawa.

Chan-Olmsted S.M. (2016). Competitive strategy for media firms. Strategic and brand management in changing media markets. London.

Cordeiro P. (2012). Radio becoming r@dio: Convergence, interactivity and broadcasting trends in perspective. Participations: Journal of Audience & Reception Studies, vol. 9 (2), s. 492–510.

Czarnek-Wnuk P. (2016), Tradycyjne rozgłośnie radiowe w mediach społecznościowych. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, nr 12/4, s. 41–50.

Dembowski P. (2018). 1 września startuje serwis Polskieradio24.pl. Press, 30.08.2018 [https://www.press.pl/tresc/54450,1-wrzesnia-startuje-serwis-polskieradio24_pl; 10.11.2018]

Deptuła T. (2016). Recepta Bezosa. Press, marzec 2016 https://www.press.pl/magazyn-press/artykul/42997,recepta-bezosa; 29.11.2018].

Dimmick J. (2006). Media Competition ad Levels of Analysis. W: A.B. Albarran, S.M. Chan-Olmsted, M.O. Wirth. Handbook of media management and economics (s. 345–362). London.

Eastman S.T., Ferguson, D.A., Klein R.A. (red.). (2006). Media promotion & marketing for broadcasting, cable & the Internet. New York–London.

Iwanicka A., Walter N. (2005). Radio w sieci – kontra czy wzmocnienie tradycyjnego radia? Neodidagmata, nr 27/28, s. 107–117.

Jędrzejewski S. (2010). Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej. Kraków.

Jędrzejewski S. (2015). Radio publiczne w Europie. Program – finansowanie – technologia – audytorium. Warszawa.

Jupowicz-Ginalska A. (2010). Marketing medialny. Warszawa.

Kołacz I. (2016). Wydawcy kontentu. Press, maj 2016 [https://www.press.pl/magazyn-press/artykul/43721,wydawcy-kontentu; 6.11.2018].

Kołacz I. (2016a). Tu liczy się luz. Press, wrzesień 2016 [https://www.press.pl/magazyn-press/artykul/45367,tu-liczy-sie-luz; 6.11.2018].

Kowalski T. (2008). Między twórczością a biznesem. Warszawa.

Kowalski T. (2013). Zarządzanie w mediach. Warszawa.

Kozielski M. (2017a). Nie dać o sobie zapomnieć. Press, wrzesień – październik 2017, s. 3–10.

Kozielski M. (2017b). Kuszenie widza. Press, wrzesień – październik, s. 48.

Kozielski M. (2018a). Rmf24.pl nie chce anonimowości w komentarzach użytkowników serwisu. Press, 23.02.2018 [https://www.press.pl/tresc/52247,rmf24_pl-nie-chce-anonimowosci-w-komentarzach-uzytkownikow-serwisu; 3.11.2018].

Kozielski, M. (2018b). Aplikacja Mikrofon Radia Złote Przeboje na iOS i Android. Press, 16.01.2018 [https://www.press.pl/tresc/51733,aplikacja-mikrofon-radia-zlote-przeboje-na-ios-i-android; 9.11.2018].

Kreft J. (2017). Procedura weryfikacji [testowania] strategii marketingowej na przykładzie wydawnictwa prasowego [http://jankreft.pl/wp-content/uploads/2017/12/Gazety-ogolnopolskie.-Strategie-marketingowe-Cz.-II.pdf; 27.11.2018].

Kung L. (2012). Strategiczne zarządzanie na rynku mediów, Warszawa.

Mejer J. (2017). Ten widz ogląda inaczej. Press, wrzesień–październik 2017, s. 52–55.

Nowa promocja Radia PiN 102 FM Radio PiN 102FM rusza z kolejną kampanią promocyjną. Wirtualne Media, 31.08.2004 [https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/nowa-promocja-radia-pin-102-fm; 5.11.2018].

Oniszczuk Z., Wielopolska-Szymura M. (red.). (2012). Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, t. 1. Katowice.

Pilarczyk B. (2004). Reklama jako narzędzie komunikacji masowej. W: H. Mruk (red.). Komunikowanie się w marketingu (s. 17–41). Warszawa.

Płaczkiewicz T. (2017). Na cyfrowej ścieżce. Press, lipiec–sierpień 2017 [https://www.press.pl/magazyn-press/artykul/49005,na-cyfrowej-sciezce; 20.11.2018].

Pringle P.K., Starr M.F. (2006). Electronic media managenemt. New York–London.

Radiocentre (2015). Radio. Connecting past and future. Sound, commercial, sense, Radiocentre, s. 1–19. https://www.radiocentre.org/wp-content/uploads/2015/07/Radio-Connecting-Past-and-Future-FINAL.pdf; 10.09.2018].

Radio Eska uruchomiło profil w serwisie TikTok, aplikacji dla młodych użytkowników smartfonów. Wirtualne Media, 25.10.2018 [https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/radio-eska-uruchomilo-profil-w-serwisie-tiktok-aplikacji-dla-mlodych-uzytkownikow-smartfonow; 7.11.2018].

Radio PiN atakuje. Wirtualne Media, 16.02.2004 [https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/radia-pin-atakuje; 5.11.2018].

Radio Złote Przeboje odwiedzi latem 9 polskich miast. Wirtualne Media, 27.06.2016 [https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/radio-zlote-przeboje-odwiedzi-latem-9-polskich-miast; 9.11.2018].

Rock Radio z konkursem „#słuchamRockRadia”. Wirtualne Media, 31.10.2016 [https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/rock-radio-z-konkursem-sluchamrockradia; 3.12.2018].

Ruszyła kampania wizerunkowa Dwójki. Wirtualne Media, 22.10.2007 [https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ruszyla-kampania-wizerunkowa-dwojki; 28.11.2018].

Stachyra G. (2013). Radio. Community-Challenges-Aesthetics. Lublin.

Stanuch S.M. (2016). Znikający duszek. Press, kwiecień 2016 [https://www.press.pl/magazyn-press/artykul/43468,warsztat_-znikajacy-duszek; 27.11.2018].

Startuje „Mikrofon TOK FM” – nowy projekt Grupy Radiowej Agory. Wirtualne Media, 21.02.2017 [https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/startuje-mikrofon-tok-fm-nowy-projekt-grupy-radiowej-agory; 10.11.2018].

Szews P. (2014). Facebook, Twitter i YouTube w mediach tradycyjnych. Jak prasa, radio i telewizja wykorzystują serwisy społecznościowe? Media i Społeczeństwo, nr 4/2014, s. 56–73.

Tacik J. (2012). Samokontrolujące się medium. Press, lipiec 2017 [https://www.press.pl/magazyn-press/artykul/28727,samokontrolujace-sie-medium; 27.11.2018.]

TOK FM w portalu Gazeta.pl. Wirtualne Media 25.05.2004 [https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/tok-fm-w-portalu-gazeta-pl; 17.11.2018.]

Wójciszyn-Wasil A. (2018). Kompetencje dziennikarza radiowego w dobie konwergencji mediów. W: M. Białek, M. Iwanowska (red.). Radio w badaniach naukowych i praktyce akademickiej, (s. 26–39). Warszawa.

Van Tassel J., Poe-How I. (2010). Managing Electronic Media. Making, Marketing, and Moving Digital Content. Oxford.

Zalesiński Ł. (2017). Detoks od Twittera, Press, lipiec–sierpień 2017 [https://www.press.pl/magazyn-press/artykul/48985,detoks-od-twittera; 23.11.2018].

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.