Artykuły

Ilość
Sortuj według

Radio news – przekaz informacyjny w wybranych stacjach radiowych w pierwszej godzinie po zakończeniu głosowania w wyborach samorządowych w 2018 roku. Analiza porównawcza

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237), s. 31–43
Data publikacji online: 25 marca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.002.10216

Multiplatformowa promocja treści. Prasa, radio i telewizja na sfragmentaryzowanym rynku mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237), s. 44–63
Data publikacji online: 25 marca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.003.10217

Radio mówi, ale jak? O sztuce dynamizowania wypowiedzi antenowych. Tradycja i współczesność

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237), s. 64–79
Data publikacji online: 25 marca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.004.10218

Relacjonowanie wyborów samorządowych w 2018 roku w publicznej telewizji regionalnej w świetle założeń misji publicznej (na przykładzie programu informacyjnego „Aktualności” TVP3 Katowice)

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237), s. 12–30
Data publikacji online: 25 marca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.001.10215

Religious threat. Islam in the discourse of right-wing Polish-language web portals after the parliamentary elections of 2015 in Poland

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237), s. 97–110
Data publikacji online: 25 marca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.006.10220

Zagraniczni wydawcy polskiej prasy kobiecej i młodzieżowej. Zagrożenie dla polskich rodzin?

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237), s. 80–96
Data publikacji online: 25 marca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.005.10219

Z historii mediów

Popularnonaukowy miesięcznik Przyroda i Technika (1922–1939) i jego autorzy

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237), s. 132–142
Data publikacji online: 25 marca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.008.10222

Materiały

Od egalitarności do inkluzywności. Hejt jako następstwo komercjalizacji internetu

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237), s. 111–120
Data publikacji online: 25 marca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.007.10221

Randka – osobliwe zdarzenie komunikacyjne? Nowa jakość „randkowania” w nowych mediach

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237), s. 121–131
Data publikacji online: 25 marca 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.009.10243

Kronika naukowa

Z życia naukowego

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 1 (237), s. 143-164
Data publikacji online: 25 marca 2019

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.