Wiedza duchowa (1934): z dziejów przedwojennej prasy ezoterycznej

Urszula Patocka-Sigłowy,

Monika Rzerzycka

Abstrakt

Spiritual Knowledge (1934): From the History of the Pre-war Esoteric Press

The article presents the esoteric magazine Spiritual Knowledge (pol. Wiedza Duchowa), which was published in Wisła in 1934. It was one of about twenty magazines of an occult nature appearing in Poland before World War II. The description of this monthly is based on a content analysis of individual issues published in 1934. A profile of the journal, its layout, thematic content and editorial staff are presented in the article. Particular attention was paid to the authors of the articles in Spiritual Knowledge. The magazine published texts of authors known and respected in the Polish esoteric community (incl. Roberto Assagioli, Alice A. Bailey, Kazimierz Chodkiewicz, Léon Denis, Maria Florkowa, Józef Jankowski, Stefan Kowalski, Wincenty Lutosławski, Roman Moczulski, Henryk Münch, Andrzej Podżorski, George Viereck and Tomira Zori).

Słowa kluczowe: interwar period, occultism, esoteric press, Spiritual Knowledge, magazine, Polish pre-war press
References

Bańdo A. (2006). Nie tylko krew na pierwszej stronie – problematyka kulturalna na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w latach 1918–1939. Kraków.

Borowiec P. (2005). Jesteśmy głosem milionów – dzieje krakowskiego wydawnictwa i koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny 1910–1939. Kraków.

Brzoza C. (1990). Polityczna prasa Krakowa 1918–1939. Kraków.

Cegielski T. (1994). Oświecenie Różokrzyżowców: z genezy Oświecenia i wolnomularstwa spekulatywnego: część 3. Ars Regia: czasopismo poświęcone myśli i historii wolnomularstwa, nr 3/2 (7), s. 19–73.

Chodkiewicz K. (1936). Ewolucja ludzkości: zarys antropogenezy okultystycznej. Kraków.

Doktór T. (1990). Polskie adaptacje jogi. W: T. Doktór (red.). Ruchy pogranicza religii i nauki jako zjawisko socjopsychologiczne, t. 4. Warszawa, s. 104–130.

Hanegraaff W.J. (2013). Western Esotericism: A Guide for the Perplexed. London.

Kolasa W.M. (2011). Kierunki badań nad historią prasy polskiej 1918–1939, część 1: Tendencje rozwojowe, typologia. Rocznik Historii Prasy Polskiej, z. 1–2, s. 5–62.

Mielczarek T. (2009). Prasa w systemie politycznym Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939). Sosnowiec.

Notkowski A. (1982). Polska prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918–1939). Warszawa.

Paczkowski A. (1980). Polska prasa w latach 1918–1939. Warszawa.

Paczkowski A. (1983). Prasa codzienna Warszawy w latach 1918–1939. Warszawa.

Plutarchus (2003). De Iside et Osiride. O Izydzie i Ozyrysie, tłum., wstęp i objaśnienia A. Pawlaczyk. Poznań.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.