Sprawozdanie z konferencji „Współczesne Media XI. Przemoc w mediach”

Magdalena Hodalska

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.