Recenzenci

Dr hab. Andrzej Adamski, prof. nadzw., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dr Bartłomiej Biskup, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Andrzej Bonusiak, prof. UR, Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr Olga Dąbrowska-Cendrowska, Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz, Zakład Zarządzania Mediami i Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII, Wydział Nauk Społecznych; Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Dr hab. Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek, Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut, Wydział Humanistyczny, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dr Katarzyna Frukacz, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr hab. Wojciech Furman, prof. UR, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr Katarzyna Gajlewicz-Korab, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Anna Gemra, prof. UWr., Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Urszula Glensk, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Michał Głowacki, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Magdalena Horodecka, Wydział Filologiczny, Instytut FilologiiPolskiej Uniwersytetu Gdańskiego

Prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski, Akademia Leona Koźmińskiego

Dr Jarosław Kinal, Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

Dr Małgorzata Kolankowska, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Prof. dr hab. Mariusz Kolczyński, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Doc. dr nauk Walentina Kulpina, Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet im. Łomonosowa

Dr Michał Kuś, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Mirosław Lakomy, Akademia Ignatianum w Krakowie

Dr hab. Małgorzata Laskowska, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie

Dr hab. Aleksandra Leinwand, prof. IH PAN, Instytut Historii im. Tadeusza Mantueffla PAN

Dr hab. Małgorzata Łosiewicz, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

Dr Bartłomiej Łódzki, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Piotr Łuczuk, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie

Ks. dr hab. Krzysztof Marcyński, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie

Dr hab. Marek Mazur, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Dr Anna Musialik-Chmiel, Katedra Dziennikarstwa Ekonomicznego i Nowych Mediów, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dr hab. Marcin Napiórkowski, Wydział Polonistyki, Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

Dr Paulina Olechowska, Instytut Polonistyki, Kulturoznawstwa i Dziennikarstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

Dr hab. Zbigniew Oniszczuk, prof. UŚ, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Prof. dr hab. Jan Ożdżyński, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Dr Marcin Pielużek, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Dorota Piontek, prof. UAM,  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Dr Barbara Przywara, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Dr hab. Magdalena Ratajczak, prof. nadzw., Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr Györgyi Rétfalvi, Scientific Committee to Budapest Metropolitan University - Budapesti Metropolitan Egyetem

Dr hab. Anna Ryłko-Kurpiewska, prof. UG, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego

Dr hab. Jędrzej Skrzypczak, prof. UAM, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Agnieszka Słaby, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Prof. Marek Sroka, University of Illinois at Urbana-Champaign

Prof. dr hab. Andrzej Szpociński, Instytut Studiów Politycznych PAN

Dr hab. Krzysztof Wasilewski, Politechnika Koszalińska

Dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP, Ośrodek Badań nad Mediami, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Dr Agnieszka Walecka-Rynduch, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Dr hab. Michał Zaremba, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dr hab. Krzysztof Żarna, prof. UR, Instytut Nauk o Polityce Uniwersytetu Rzeszowskiego

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.