Recenzenci

Prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii)

Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie; Wydział Nauk Społecznych; Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej)

Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii)

Dr hab. Anna Gemra, prof. UWr. (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego)

Prof. dr hab. Mariusz Kolczyński (Uniwersytet Śląski, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Doc. dr nauk Walentina Kulpina (Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet im. Łomonosowa))

Dr Michał Kuś (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii)

Dr hab. Zbigniew Oniszczuk, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa)

Prof. dr hab. Jan Ożdżyński (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr hab. Dorota Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Systemów Prasowych i Prawa Prasowego)

Prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej)

Prof. Marek Sroka (University of Illinois at Urbana-Champaign)

Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Warszawski)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.