Rada naukowa

Ireneusz Bobrowski (Uniwersytet Jagielloński, Instytut Języka Polskiego PAN)
Agnieszka Cieślikowa (Uniwersytet Jagielloński)
Mihai Coman (Universitatea Bucureşti)
Marian Gierula (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Shelton A. Gunaratne (Moorhead State University, Minnesota)
Jacek Dąbała (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Sylwester Dziki (Uniwersytet Jagielloński)
Andreana Eftimowa (Sofijskijat Uniwersitet "Sweti Kliment Ochridski")
Tomasz Goban-Klas (Uniwersytet Jagielloński)
Györgyi Rétfalvi (Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola - Budapest College of Communication and Business)
Lutz M. Hagen (Institut für Kommunikationswissenschaft, Technische Universität Dresden)
Agnieszka Hess (Uniwersytet Jagielloński)
Lija P. Jewsiejewa (Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet im. Łomonosowa)
Wojciech Kajtoch (Uniwersytet Jagielloński)
Urszula Kolberová (Ostravská Univerzita v Ostravě)
Jacek Kołodziej (Uniwersytet Jagielloński)
Aleksander Kiklewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Kielcach)
Aleksandr Koroczenskij (Biełgorodskij Gosudarstwiennyj Nacionalnyj Issledowatielskij Uniwiersitiet)
Walentina Kulpina (Moskowskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet im. Łomonosowa)
Małgorzata Lisowska-Magdziarz (Uniwersytet Jagielloński)
William H. Melody (University of Technology, Delft)
Lidia Pokrzycka (Uniwersytet Jagielloński)
Teresa Sasińska-Klas (Uniwersytet Jagielloński)
Winfried Schulz (Universität Erlangen, Nürnberg)
Benno Signitzer (Institut für Kommunikationswissenschaft, Universität Salzburg)
Wiesław Sonczyk (Uniwersytet Warszawski)
Slavko Splichal (Univerza v Ljubljani)
Marek Sroka (University of Illinois at Urbana-Champaign)
Irina Uchwanowa-Szmygowa (Biełorusskij Gosudarstwiennyj Uniwiersitiet, Mińsk)
Tapio Varis (Tampereen yliopisto - University of Tampere)
Alexandra Viatteau (Université Marne-la-Vallée)
Krzysztof Woźniakowski (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Raimar Zeh (Lehrstuhl für Kommunikationswissenschaft, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.