Zespół redakcyjny

Wojciech Kajtoch (redaktor naczelny, wkajt@poczta.onet.pl),
Agnieszka Cieślikowa (zastępca redaktora naczelnego, acieslik@ihpan.edu.pl),
Ryszard Filas (sekretarz redakcji, rfilas@poczta.onet.pl),
Władysław Marek Kolasa
Paweł Płaneta

Redaktorzy językowi - Magdalena Hodalska, Rafał Kuś, Teresa Sławińska, Małgorzata Winiarska-Brodowska, Edyta Żyrek
Redaktorzy tematyczni - Zbigniew Bajka, Olga Dąbrowska-Cendrowska, Agnieszka Hess, Beata Klimkiewicz, Marcin Pielużek, Lidia Pokrzycka, Agnieszka Szymańska

Redaktor statystyczny - Michał Bukowski

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.