Zeszyty Prasoznawcze

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas

ZESZYTY PRASOZNAWCZE są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów masowych. Przez lata ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych (od 1998 katedry Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kierowali nimi wybitni prasoznawcy: Irena Tetelowska, Paweł Dubiel, a w latach 1991-2012 – Walery Pisarek. Pismo publikuje prace o zagadnieniach dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś. Drukuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje. Jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) Zeszyty służą od 57 lat polskiemu prasoznawstwu, a zwłaszcza badaczom komunikowania publicznego, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom i kolporterom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy.

ISSN 0555-0025
e-ISSN 2299-6362
Punkty MNISW: 14
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234)

Redaktor naczelny: Wojciech Kajtoch
Zastępca redaktora naczelnego: Agnieszka Cieślikowa
Sekretarz redakcji: Ryszard Filas
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość

Adres dyrektora Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ z okazji jubileuszu XX-lecia jednostki

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 157–159
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.010.9105

Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej i jego wkład w rozwój nauk o mediach w Polsce w latach 1998–2018

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 160–176
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.011.9106

Robot journalism – czy w newsroomach przyszłości będą pracować automaty?

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 177–190
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.012.9107

Koncepcja bańki filtrującej a hipernarcyzm nowych mediów

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 191–200
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.013.9108

Od pozornej wiedzy do komory pogłosowej i nadmiaru informacji. Krótki przegląd strachów medialnych

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 201–208
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.014.9109

#Humanity washed ashore. Visual metaphors and emotions in social media

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 209–223
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.015.9110

Mediatyzacja polityki w tygodnikach opinii w Polsce – między polityzacją a komercjalizacją

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 224–246
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.016.9111

Przełomy i kryzysy – zmiany medialnej reprezentacji środowisk politycznych w radiu i telewizji

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 247–269
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.017.9112

The Discursive Image of Poland in Argentinean newspaper La Nación (2004–2016)

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 270–298
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.018.9113

Reforma prasy Émile’a de Girardin i jej polskie reperkusje

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 299–315
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.019.9114

Władysław Umiński (1865–1954). Popularyzator przyrody i techniki

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 316–326
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.020.9115

Reklama religijna jako odrębny rodzaj reklamy

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 327–341
Data publikacji online: 28 października 2018
DOI 10.4467/22996362PZ.18.021.9116

Recenzje, omówienia, noty

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 342–353
Data publikacji online: 28 października 2018

Kronika naukowa

Zeszyty Prasoznawcze, 2018, Tom 61, Numer 2 (234), s. 354-358
Data publikacji online: 28 października 2018

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.