Zeszyty Prasoznawcze

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Ryszard Filas
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska

ZESZYTY PRASOZNAWCZE są najstarszym polskim czasopismem naukowym poświęconym społecznym, psychologicznym, politycznym, językoznawczym, prawnym, ekonomicznym, technologicznym, organizacyjnym i zawodowym aspektom komunikowania masowego, a w szczególności: prasy drukowanej, radia, telewizji i innych mediów masowych. Przez lata ukazywały się jako periodyk krakowskiego Ośrodka Badań Prasoznawczych (od 1998 katedry Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego). Kierowali nimi wybitni prasoznawcy: Irena Tetelowska, Paweł Dubiel, a w latach 1991-2012 – Walery Pisarek. Pismo publikuje prace o zagadnieniach dziennikarstwa, reklamy, propagandy i opinii publicznej, retoryki dziennikarskiej w Polsce i na świecie, dawniej i dziś. Drukuje rozprawy, artykuły, analizy, sondaże, szkice, recenzje, dokumenty i informacje. Jako kontynuacja Biuletynu Prasoznawczego (1957) oraz Prasy Współczesnej i Dawnej (1958-1959) Zeszyty służą od 57 lat polskiemu prasoznawstwu, a zwłaszcza badaczom komunikowania publicznego, wykładowcom i studentom dziennikarstwa, dziennikarzom, redaktorom, wydawcom i kolporterom, rzecznikom prasowym i pracownikom reklamy.

ISSN 0555-0025
e-ISSN 2299-6362
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Wersja papierowa czasopisma

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240)

Redaktor naczelny: Magdalena Hodalska
Zastępca redaktora naczelnego: Ryszard Filas
Sekretarz redakcji: Edyta Żyrek-Horodyska
Opublikowano online: 20 grudnia 2019

Z problemów aktualnych

Sortuj według

Czy paywall to być albo nie być wydawców prasy codziennej?

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 11-30
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.042.11046

Dziennikarski kodeks postępowania z danymi osobowymi. Wprowadzenie

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 31-42
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.043.11047

Protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 2018 roku na łamach tygodników Newsweek i Sieci a problem tabloidyzacji

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 43-62
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.044.11048

Twitter jako narzędzie dialogu liderów politycznych z otoczeniem

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 63-93
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.045.11049

Rozprawy i artykuły

Agenda-setting i reverse agenda-setting w środowisku nowych mediów. Podstawy teoretyczne i wyniki badań empirycznych (2013–2017)

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 95-112
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.046.11050

Narzędzia CLARIN w praktyce badań medioznawczych

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 113-121
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.047.11051

Audiowizualność a leksykalna hipertrofia

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 123-132
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.048.11052

Wpływ sposobu łączenia ujęć na atrakcyjność reklamy audiowizualnej (na podstawie badań ankietowych)

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 133–151
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.049.11053

Media na świecie

System mediów w Hiszpanii. Różnice regionalne

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 153–169
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.050.11054

Materiały

On “The Long March Through the Institutions”. A Brief History of Populist Phrase Used as a Base for Social Transformation in the Context of Political Communication

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 171–185
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.051.11055

Z historii mediów

Freelancer. Mieczysława Jełowickiego korespondencje z Bukaresztu (1913)

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 187–204
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.052.11056

Strategie genologiczne krajowej prasy muzycznej w latach 70. XX w. (jazz, rock, pop) 

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 205–220
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.053.11057

Pan od dekomunizacji. Publicystyka polityczna Zbigniewa Herberta (1981–1998)

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 221–240
Data publikacji online: 20 grudnia 2019
DOI 10.4467/22996362PZ.19.054.11058

Z życia naukowego

Rola Facebooka w społeczeństwie informacyjnym

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 241-242
Data publikacji online: 20 grudnia 2019

Język przekazu i zawartość programów radiowych w Europie i Ameryce Łacińskiej. Kierunki badań

Zeszyty Prasoznawcze, 2019, Tom 62, Numer 4 (240), s. 243-246
Data publikacji online: 20 grudnia 2019

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.