Zoon Politikon

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Markowska
Sekretarz redakcji: Xymena Bukowska, Monika Nowicka

Pismo Zoon Politikon nawiązuje do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil Zoon Politikon jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury.

Zoon Politikon jest pismem recenzowanym i punktowanym (wykaz B: 2 punkty). Jako rocznik ukazuje się regularnie od roku 2010. Pierwsze pięć numerów czasopisma ukazało się w ramach projektu systemowego „Decydujmy razem”. Od roku 2015, po zakończeniu projektu, Zoon Politikon został przekazany Collegium Civitas jako głównemu wydawcy.

Publikowanie czasopisma „Zoon Politikon” na Portalu Czasopism Naukowych jest finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Właściel i wydawca czasopisma:
Collegium Civitas, Warszawa, Polska
 
ISSN 2082-7806
e-ISSN 2543-408X
Właściciel czasopisma:
Collegium Civitas

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Zoon Politikon, 2018, 9/2018

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Markowska
Sekretarz redakcji: Xymena Bukowska, Monika Nowicka
Opublikowano online: 20 maja 2019

Artykuły

Ilość

Prawa polityczne cudzoziemców w Polsce

Zoon Politikon, 2018, 9/2018, s. 5-21
Data publikacji online: 20 maja 2019
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.011.10506

Regulacje i standardy dotyczące praw człowieka w biznesie – nowa perspektywa pracy w XXI wieku

Zoon Politikon, 2018, 9/2018, s. 22-48
Data publikacji online: 20 maja 2019
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.018.10513

Demokracja bezpośrednia versus integracja mniejszości muzułmańskiej w Szwajcarii

Zoon Politikon, 2018, 9/2018, s. 49-72
Data publikacji online: 20 maja 2019
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.015.10510

Migracje kobiet. Integracja międzykulturowa polskich kobiet z małżeństw mieszanych w Wielkiej Brytanii w kontekście stresu akulturacyjnego

Zoon Politikon, 2018, 9/2018, s. 73-99
Data publikacji online: 20 maja 2019
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.014.10509

Krajobraz po Brexicie. Polacy i Brytyjczycy w procesie wzajemnej akulturacji

Zoon Politikon, 2018, 9/2018, s. 100-116
Data publikacji online: 20 maja 2019
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.017.10512

Trójbiegunowa kultura południowoafrykańskiej metropolii Durban

Zoon Politikon, 2018, 9/2018, s. 117-145
Data publikacji online: 20 maja 2019
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.012.10507

Kozioł ofiarny w czasach post-prawdy

Zoon Politikon, 2018, 9/2018, s. 146-163
Data publikacji online: 20 maja 2019
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.013.10508

Udział post-prawdy w wywoływaniu i podtrzymywaniu panik moralnych

Zoon Politikon, 2018, 9/2018, s. 164-185
Data publikacji online: 20 maja 2019
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.016.10511

W poszukiwaniu nowych kierunków mobilności akademickiej: studenci i uczeni nepalscy w Polsce

Zoon Politikon, 2018, 9/2018, s. 186-213
Data publikacji online: 20 maja 2019
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.019.10620

O tym, jak zaangażowani Katalończycy widzą przestrzeń, w której żyją

Zoon Politikon, 2018, 9/2018, s. 214-232
Data publikacji online: 20 maja 2019
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.020.10621

Powojenne migracje do obwodu kaliningradzkiego w pamięci mieszkańców Kaliningradu

Zoon Politikon, 2018, 9/2018, s. 233-257
Data publikacji online: 20 maja 2019
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.021.10622

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.