Zoon Politikon

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Markowska
Sekretarz redakcji: Xymena Bukowska, Monika Nowicka

Pismo Zoon Politikon nawiązuje do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil Zoon Politikon jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury.

Zoon Politikon jest pismem recenzowanym i punktowanym (wykaz B: 2 punkty). Jako rocznik ukazuje się regularnie od roku 2010. Pierwsze pięć numerów czasopisma ukazało się w ramach projektu systemowego „Decydujmy razem”. Od roku 2015, po zakończeniu projektu, Zoon Politikon został przekazany Collegium Civitas jako głównemu wydawcy.

Publikowanie czasopisma „Zoon Politikon” na Portalu Czasopism Naukowych jest finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Właściel i wydawca czasopisma:
Collegium Civitas, Warszawa, Polska
 
ISSN 2082-7806
e-ISSN 2543-408X
Właściciel czasopisma:
Collegium Civitas

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Zoon Politikon, Special Issue 2018

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Markowska
Sekretarz redakcji: Xymena Bukowska, Monika Nowicka
Opublikowano online: 20 grudnia 2018

Artykuły

Ilość

Populism and Political Elites

Zoon Politikon, Special Issue 2018, s. 1-16
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.001.10057

Democratic Community and Problem of Exclusion: About Women’s Underrepresentation in the Public Sphere

Zoon Politikon, Special Issue 2018, s. 17-42
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.002.10058

The Hypertrophy of Polish Remembrance Policy after 2015: Trends and Outcomes

Zoon Politikon, Special Issue 2018, s. 43-66
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.003.10059

The Role of the Volhynian Massacres in the Building of Narratives about Ukrainians on the Polish Internet

Zoon Politikon, Special Issue 2018, s. 67-90
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.004.10060

Legal Regulations and the National Identity of Members of the Belarusian Minority in Poland

Zoon Politikon, Special Issue 2018, s. 91-111
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.005.10061

Motives for Civic Integration: Polish Immigrants in Iceland

Zoon Politikon, Special Issue 2018, s. 112-132
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.006.10062

Cultural Capital as Analytical Category: Between Economy and Culture

Zoon Politikon, Special Issue 2018, s. 133-155
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.007.10063

Moral Capital in the Game Field: Conversion and Accumulation

Zoon Politikon, Special Issue 2018, s. 156-177
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.008.10064

Bourdieusian Gap: Re-Reading the Concept of Habitus in the Light of the Theory of Culture

Zoon Politikon, Special Issue 2018, s. 178-199
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.009.10065

Carrying Out Research Among Persons with Disabilities and their Relatives – Selected Ethical Issues

Zoon Politikon, Special Issue 2018, s. 200-217
Data publikacji online: 20 grudnia 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.18.010.10066

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.