Zoon Politikon

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Markowska
Sekretarz redakcji: Xymena Bukowska, Monika Nowicka

Pismo Zoon Politikon nawiązuje do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil Zoon Politikon jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter interdyscyplinarny, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury.

Zoon Politikon jest pismem recenzowanym i punktowanym (wykaz B: 2 punkty). Jako rocznik ukazuje się regularnie od roku 2010. Pierwsze pięć numerów czasopisma ukazało się w ramach projektu systemowego „Decydujmy razem”. Od roku 2015, po zakończeniu projektu, Zoon Politikon został przekazany Collegium Civitas jako głównemu wydawcy.

Publikowanie czasopisma „Zoon Politikon” na Portalu Czasopism Naukowych jest finansowane w ramach umowy nr 724/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 2082-7806
e-ISSN 2543-408X
Właściciel czasopisma:
Collegium Civitas

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.

Zoon Politikon, 8/2017

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Markowska
Sekretarz redakcji: Xymena Bukowska, Monika Nowicka
Opublikowano online: 16 października 2018

Artykuły

Ilość

Mentalność demokratyczna a dogmatyzm. Przemiany postaw społeczeństwa polskiego w procesie demokratyzacji

Zoon Politikon, 8/2017, s. 9-32
Data publikacji online: 16 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.001.9260

Władza i media. Dyskurs polityczny wokół mediów publicznych w Polsce

Zoon Politikon, 8/2017, s. 33-60
Data publikacji online: 16 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.002.9261

Zaufanie do władz publicznych. Efekt zaklinania deszczu a instytucjonalizacja nieufności

Zoon Politikon, 8/2017, s. 61-86
Data publikacji online: 16 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.003.9262

Hipertrofia polityki pamięci w III RP i jej konsekwencje od roku 2015

Zoon Politikon, 8/2017, s. 87-125
Data publikacji online: 16 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.004.9263

A Polish Ethno-Religion? Some Thoughts on The Baptism of Poland and Contemporary National Identity  

Zoon Politikon, 8/2017, s. 127-139
Data publikacji online: 16 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.005.9264

How Useful is the Concept of Post-Truth in Analysing Genocide Denial?: Analysis of Online Comments on the Jedwabne Massacre

Zoon Politikon, 8/2017, s. 141-182
Data publikacji online: 16 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.006.9265

Rola rzezi wołyńskiej w budowaniu narracji na temat Ukraińców w polskim Internecie

Zoon Politikon, 8/2017, s. 183-205
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.007.9266

Wybrane etyczne aspekty realizacji badań wśród osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich

Zoon Politikon, 8/2017, s. 207-230
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.008.9267

Mniejszość białoruska w Polsce – dwanaście lat po przyjęciu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym  

Zoon Politikon, 8/2017, s. 231-250
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.009.9268

Naturalizacja a poakcesyjne migracje: motywy ubiegania się o status obywatela państwa przyjmującego na przykładzie Polaków w Islandii

Zoon Politikon, 8/2017, s. 251-273
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.010.9269

Chiński model transformacji i rozwoju w posocjalistycznej Azji Południowo-Wschodniej

Zoon Politikon, 8/2017, s. 275-311
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.011.9270

Międzynarodowa reakcja na powstanie tzw. Państwa Islamskiego

Zoon Politikon, 8/2017, s. 313-338
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.012.9271

Debata „Zoon Politikon”

Patriotyzm XXI wieku – narcyzm czy duma narodowa?

Zoon Politikon, 8/2017, s. 339-363
Data publikacji online: 26 października 2018
DOI 10.4467/2543408XZOP.17.013.9272

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.