Krajobraz po Brexicie. Polacy i Brytyjczycy w procesie wzajemnej akulturacji

Grażyna Czubińska,

Magdalena Łużniak-Piecha,

Agnieszka Golińska,

Justyna Kulczyk

Abstrakt

Brexit Aftermath. Poles and Britons in the Process of Mutual Acculturation
Acculturation processes as complex and multidimensional are analyzed towards different domains, different fields in which both cultures change e.g. political, work, economic, family, social, religion… In all those fields it is important to search for solutions helping to incorporate immigrants in their new societies and allow effective coexistence between majorities and minorities. To analyze post-Brexit concerns of such nature among Polish immigrants, Psychologists from Polish University Abroad in London (PUNO) designed a research program: “Poles in Britain during Brexit.”

Keywords: mutual acculturation, Brexit, cross-cultural psychology, Relative Acculturation Extended Model

Artykuł dotyczy skutków brytyjskiej decyzji o odłączeniu się od UE. Temat ujęto z punktu widzenia psychologii międzykulturowej, opisując Brexit w kontekście wiedzy na temat mechanizmów psychologicznych, stojących za tak ekstremalnym przypadkiem swoistej strategii „budowania” stosunków międzykulturowych. Celem opracowania jest wskazanie na ważny moment ewolucji procesów akulturacyjnych we współczesnej Europie. Analizujemy przyczyny wyboru podjętego w Wlk. Brytanii oraz czynniki kolejnego wyboru: między odejściem a pozostaniem Polskich emigrantów i rodzin emigracyjnych w Wielkiej Brytanii. Tekst ma formę przeglądową, z odwołaniem do badań własnych.

Słowa kluczowe: wzajemna akulturacja, Brexit, psychologia międzykulturowa, Relative Acculturation Extended Model
References

Berry J.W. (1990), Psychology of acculturation, [w:] Current theory and research in motivation, (Ed.) Berman J.J., Vol. 37, Nebraska Symposium on Motivation, 1989: Cross-cultural perspectives, University of Nebraska Press, Lincoln

Berry J.W. (2005), Acculturation: Living successfully in two cultures, “International Journal of Intercultural Relations” Vol. 29, Iss. 6

Berry J.W. (2006), Contexts of acculturation, [w:] Cambridge handbook of acculturation psychology, (Eds.) Sam D.L., Berry J.W., Cambridge University Press, New York

Bourhis R.Y., Moïse L.C., Perreault S., Senécal S. (1997), Towards an interactive acculturation model: A social psychological approach, “International Journal of Psychology” Vol. 32, Iss. 6

Coleman D. (2016), A Demographic Rationale for Brexit, “Population & Development Review” Vol. 42 Iss. 4

Czubińska G., Łużniak-Piecha M., Golińska A., Kulczyk J. (2018), Should we stay or should we go? Poles in the UK during the Brexit.

Grażyna Czubińska, Madalena Łużniak-Piecha, Agnieszka Golińska, Justyna Kulczyk Research report, [w:] Brexit and Polonia: Challenges facing the Polish Community during the process of Britain leaving the European Union, (Eds.) Fleming M., Taborska H., London, PUNO Press [w druku]

Gietel-Basten S. (2016), Why Brexit? The Toxic Mix of Immigration and Austerity, “Population & Development Review” Vol. 42 Iss. 4

Goodwin M., Milazzo C. (2017), Taking back control? Investigating the role of immigration in the 2016 vote for Brexit, “British Journal of Politics & International Relations” Vol. 19 Iss. 3

Harris J. (2016), Britain is in the midst of a working class revolt, “The Guardian” 17 June, https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/jun/17/britain-working-class-revolt-eu-referendum

Horenczyk G., Jasinskaja-Lahti I., Sam D.L., Vedder P. (2013), Mutuality in Acculturation. Toward an Integration, “Zeitschrift für Psychologie” Vol. 221, Iss. 4

Łużniak-Piecha M., Witkowski S.A. (2007), Style radzenia sobie z szokiem kulturowym w przedsiębiorstwach globalnych. Aspekty metodologiczne badań interkulturowych, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 2

Navas M., García M.C., Sánchez J., Rojas A.J., Pumares P., Fernández, J.S. (2005), Relative Acculturation Extended Model (RAEM): New contributions with regard to the study of acculturation, “International Journal of Intercultural Relations” Vol. 29, Iss. 1

Navas, M.S., Rojas A.J., García M.C., Pumares P. (2007), Acculturation strategies and attitudes according to the relative acculturation extended model (RAEM): The perspectives of natives versus immigrants, “International Journal of Intercultural Relations” Vol. 31, Iss. 1

Piontkowski U., Rohmann A., Florack A. (2002), Concordance of acculturation attitudes and perceived threat, “Group Processes and Interpersonal Relations” Vol. 5, Iss. 3

Rivera F.I., Burgos G. (2010), The Health Status of Puerto Ricans in Florida, “Centro Journal” 22(1)

Rojas A.J., Navas M., Sayans-Jimenez P., Cuadrado I. (2014), Acculturation Preference Profiles of Spaniards and Romanian Immigrants: The Role of Prejudice and Public and Private Acculturation Areas, “The Journal of Social Psychology” 154 (4)

Schwartz S.J., Unger J.B., Zamboanga B.L., Szapocznik J. (2010), Rethinking the concept of acculturation, “American Psychologist” 65(4)

Zagefka H., Tip L., González R., Brown R., Cinnirella M. (2012), Predictors of majority members’ acculturation p: Experimental evidence, “Journal of Experimental Social Psychology” Vol. 48, Iss. 3

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.