Zoon Politikon,2019, 10/2019

Redaktor naczelny: Stanisław Mocek
Zastępca redaktora naczelnego: Barbara Markowska
Sekretarz redakcji: Xymena Bukowska, Monika Nowicka
Rok wydania: 2019

Artykuły

Ilość

Women in Indian and Pakistani Politics: Reservation Policy and Quotas versus Human Development

Zoon Politikon, 2019, 10/2019, s. 5-26
Data publikacji online: 24 maja 2019
DOI 10.4467/2543408XZOP.19.001.10560

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.