Self-government Elections and the Message of their Press Releases. The Analysis of the Contents of the Polish Main Weeklies of Opinion During the Campaign of 2018

Sławomir Stalmach

Abstrakt

The subject of the article is the media image of the local government elections of 2018, which allows to draw representative opinions of the media elites’ representatives and showing the mainstreams of the political dispute, which appeared during the election campaign. The research covered the most important opinion weeklies in Poland, i.e.: “Newsweek”, “Polityka”, “Wprost”, “Gazeta Polska”, “Do Rzeczy”, “Sieci”. The articles on electoral and self-government topics were analyzed.

Słowa kluczowe: local government elections 2018, mass media, weeklies, local government, public discourse
References

Baczyński J. (2018), Przy–PISy Redaktora Naczelnego. Dwa lata wyborów, „Polityka” 22-28 sierpnia

Baczyński J., Janicki M. (2018), Przegrana wygrana, „Polityka” 24-29 października

Barabasz A. (2009), Prasa polska o wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 3

Baran S., Davis D. (2007), Teorie komunikowania masowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Baranowska K. (2018), Schetyna próbuje się na nas wzorować, „Do Rzeczy” 10-16 września

Baranowska K. (2018a), PiS przed wyborem, „Do Rzeczy” 13-18 listopada

Baudrillard J. (1997), Precesja symulakrów, (in:) Postmodernizm. Antologia przekładów, (Ed.) Nycz R., Wydawnictwo Baran i Suszyński, Kraków

Bauman Z. (2007), Społeczeństwo w stanie oblężenia, Sic!, Warszawa

Bendyk E. (2018), SamoSIŁA, „Twoje Miasto, Twój Wybór”, „Polityka” 10 września

Biedroń R. (2018), Robert Biedroń: W kolejnych wyborach nie będę kandydował na prezydenta Słupska, Wyborcza.pl, http://wyborcza.pl/7,75398,23856989,robert-biedron-nie-bede-kandydowal-wkolejnych- wyborach-na.html [4.08.2019]

Bourdieu P. (2011), O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa

Bukowska X., Markowska B. (2013), To oni są wszystkiemu winni... Język wrogości w polskim dyskursie publicznym, Collegium Civitas, Wydawnictwo Trio, Warszawa

Castells M. (2013), Władza komunikacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Czyżewski M. (1997), Wprowadzenie, (in:) Czyżewski M., Kowalski S. Piotrowski A., Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Wydawnictwo Aureus, Kraków

Ćwieluch J. (2018), Wójt od roboty, „Polityka” 20-26 czerwca

Esparcia A., Smolak-Lozano E. (2012), Historyczny rozwój koncepcji teoretycznych na temat roli środków masowego przekazu w społeczeństwie, „Lingua ac Communitas” Vol. 22

Flis J. (2018), Wybory samorządowe – wzory zaangażowania, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa

Gadowski W. (2018), Pierwszy test Dobrej Zmiany, „Gazeta Polska”, 29 sierpnia

„Gazeta Prawna” (2018), Oficjalne wyniki wyborów: 9 sejmików dla PiS, 6 dla KO, https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/129 3441,wyniki-wyborow-do-sejmikow-wojewodztw.html [4.08.2019]

Gdula M. (2017), Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa

Giddens A. (2012), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Gielewska A. (2018), Wracam z lasu do dżungli, „Wprost” 27 sierpnia- 2 września

Gielewska A., Grabek A. (2018), Karbowy prezesa, „Wprost” 3-9 września

Głowczewski A. (2017), Szydło: samorządowcy niech nie zajmują się polityką; Częstochowa nie ucierpi, http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/leszek-zegzda-nie-chce-sie-odnosic-do-pani-kandydatkipis-iwony-mularczyk/ [4.08.2019]

Janecki S. (2018), Bunt miast?, „Sieci” 12-18 listopada

Janicki M. (2018), Znieczuleni, „Polityka” 8-13 sierpnia

Janicki M., Władyka W. (2018), Jedna czwarta meczu, „Polityka” 7-13 listopada

Kalukin R. (2018), Napoczęty czteropak, „Polityka”, 17-23 października Karnowski J., Karnowski M. (2018), Takiego sukcesu jak PiS nie odniosła żadna partia, „Sieci” 29 października-4 listopada

Kawka M. (2014), O badaniu języka dyskursu medialnego, „Media i społeczeństwo” nr 4

Kołodziejski K. (2018), Co dalej, prawico?, „Sieci” 12-18 listopada Koszalinifo.pl (2018), Skupiam się na pracy dla mieszkańców, pozostając przede wszystkim samorządowcem, a nie politykiem [ROZMOWA], skupiam-sie-na-pracy-dla-mieszkancow-pozostajacprzede-wszystkim-samorzadowcem-a-nie-politykiem-rozmowa
[4.08.2019]

Kowalczyk J. (2017), Pragmatyka komunikacji urząd – obywatel, Wydawnictwo LIBRON, Kraków

Kula A. (2013), O pewnych zasadach sztuki publicystycznej w prasie opiniotwórczej: temporalność i argumentacyjność, Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Językoznawcza 2013, t. 20 (40), z. 1

Kulesza M. (2008), Michał Kulesza. Budowanie samorządu. Wybór  tekstów ze „Wspólnoty” 1990–2007, Wydawnictwo Municipium, Warszawa

Kurdupski M. (2018), „Sieci” z największym spadkiem w styczniu, „Tygodnik Powszechny” wyprzedził „Gazetę Polską”, WirtualneMedia, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/sprzedaz-tygodnikowopinii-w-styczniu-2018-roku

Leszczyńska J. (2018), Bóg, honor, Tomaszów, „Polityka” 4-10 lipca Lis T. (2018), Odwilż, „Newsweek” 13-18 listopada

Lisicki P. (2018), Siła polskiej demokracji, „Do Rzeczy” 29 października-4 listopada

Lisowska-Magdziarz M. (2013), Metodologia badań nad mediami – nurty, kierunki, koncepcje, nowe wyzwania, „Studia Medioznawcze” nr 2

Lisowska-Magdziarz M. (2006), Analiza tekstu w dyskursie medialnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Łącznik Zielonogórski (2015), Jestem samorządowcem, nie politykiem!, http://www.lzg24.pl/artykul/aktualnosci-solectwa-rozmowy-opolaczeniu/drzonkow-racula/jestem-samorzadowcem-nie [4.08.2019]

Makowski M. (2018), PSL przeżyje prawdziwe trzęsienie ziemi, „Do Rzeczy” 24-30 września

Markowska B. (2013), Podsumowanie: ku diagnozie polskiej sfery publicznej, (in:) To oni są wszystkiemu winni... Język wrogości w polskim dyskursie publicznym, (Eds.) Bukowska X., Markowska B., Collegium Civitas, Wydawnictwo Trio, Warszawa

Matura J. (2018), Polska stolica bluesa, „Wprost” 3-8 kwietnia Mautner G. (2011), Analiza gazet, czasopism i innych medi ó w drukowanych, (in:) Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, (Eds.) Wodak R., Krzyżanowski M., Wydawnictwo Naukowe Łośgraf, Warszawa

McLuhan M. (2017), Galaktyka Gutenberga. Tworzenie człowieka druku, Wydawnictwo Narodowe Centrum Kultury, Warszawa

Michalski C. (2018), Biedroń skacze na główkę, „Newsweek” 10-16 września

Michalski C. (2018a), Polska pęknięta, „Newsweek” 13-18 listopada Monitoring wyborczy telewizyjnych programów publicystycznych.  Wybory samorządowe 2014. Raport podsumowujący. Część ogólnopolska (2014), MTResearch Gackowski & Łączyński Spółka Cywilna, Warszawa

Noch J. (2018), Niespodziewana rezygnacja Roberta Biedronia.

Wyborcy ze Słupska będą zawiedzeni, NaTemat.pl, https://natemat. pl/256223,biedron-nagle-zmienil-plany-w-slupsku-zaskoczylwyborcow-dziwna-rezygnacja

Olczyk E. (2018), Samorząd polityczny, „Wprost”, 15-21 października

Olczyk E., Miziołek J. (2018), Kulisy kampanii, „Wprost” 27 sierpnia-2 września

Omachel R. (2018), Rodzina partyjna, „Newsweek” 4-10 czerwca

Oniszczyk Z. (2011), Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, „Studia Medioznawcze” nr 4

Ossowski S., Piontek D. (2014), Politycy w programach publicystycznych, „Dzienniki Prasoznawcze” nr 2, tom 57

Podemski K. (2013), Badania polskiego dyskursu publicznego II RP, PRL i III RP. Przegląd zagadnień, „Kultura i Społeczeństwo” nr 2

Polkowska L. (2016), Plemię niewolników kontra róbta, co chceta, czyli o wolności w polskich tygodnikach opinii, „Studia Medioznawcze” nr 3

Pytlakowski P. (2018), Gry przedwyborcze, „Polityka” 26 września-2 października

Radio Kraków.pl (2018), Leszek Zegzda: od 28 lat jestem aktywnym samorządowcem, nie jestem politykiem, http://www.radiokrakow.pl/rozmowy/leszek-zegzda-nie-chce-sie-odnosic-do-panikandydatki-pis-iwony-mularczyk/ [4.08.2019]

Ranke A. (2017), Publicystyka polityczna polskich tygodników opinii wobec zjawisk związanych z migracją („Newsweek ” i „Polityka” w latach 2015–2016), „Acta Politica Polonica” nr 1 (39)

Semka P. (2018), Prawdziwa wojna zacznie się teraz, „Do Rzeczy” 29 października-4 listopada

Skwieciński P. (2018), Biedroń, czyli czyhanie na klęskę PO, „Sieci” 17- 23 września

Szacki W. (2018), Kto odleci, kto zostanie?, „Polityka”, 14-21 sierpnia

Szczepaniak K. (2012), Zastosowanie analizy treści w badaniach artykułów prasowych – refleksje metodologiczne, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica” nr 42

Śpiewak J. (2018), Śpiewak: jak przegraliśmy wybory, „Wprost” 29 października-4 listopada

Trutkowski C. (1999), Analiza treści wspomagana komputerowo. Badanie społecznych reprezentacji polityki, „Społeczeństwo. Badania. Metody” nr 8

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (2018), Dz.U. 2018 poz. 130

Warzecha Ł. (2018), Zmierz etatowego homoseksualisty, „Do Rzeczy” 10-16 września

Wodak R., Krzyżanowski M. (2011), Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, Wydawnictwo Naukowe Łośgraf, Warszawa

Wróbel J. (2018), Słowa przerażające, „Wprost” 3-8 kwietnia

Wybranowski W. (2018), Biedroniowy balonik, „Do Rzeczy” 10-16 września

Zielińska K. (2013), Koniec świata według mediów – analiza dyskursu prasowego w oparciu o wybrane periodyki polsko- i niemieckojęzyczne, „Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs” tom 6

Rocznik interdyscyplinarny

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w Internecie. Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.