Polska Akademia Umiejętności

Ilość
Folia Quaternaria e-ISSN 2199-5915 ISSN 0015-573X
Geoinformatica Polonica e-ISSN 2199-5923 ISSN 1642-2511
Studia Historiae Scientiarum e-ISSN 2543-702X ISSN 2451-3202
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne e-ISSN 2543-733X ISSN 2451-4993