Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Ilość
Autorzy afiliacji:
Homo et Societas ISSN 2543-6104
Labor et Educatio e-ISSN 2544-0179 ISSN 2353-4745
Rocznik Administracji Publicznej e-ISSN 2449-7800 ISSN 2449-7797