Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Autorzy afiliacji:
Nauki humanistyczne
Nauki społeczne